Egészségügy fejlesztése Tabdin

Projektazonosító:

TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006

Kedvezményezett:

Tabdi Községi Önkormányzat

Település:

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

13 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2018. 08. 01.-2020. 11. 13.

Státusz:

Lezárt

HÍREK

/2018. október 04./

Tabdi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-16- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra. A projekt 13 000 000,-Ft, vissza nem térítendő uniós támogatásból, és az önkormányzat által biztosított önerőből fog megvalósulni.

A projekt célja: az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg is orvosi rendelőként működő 6224 Tabdi, Szent István u. 3. (hrsz:402/1.) szám alatti épület felújításával, átalakításával és bővítésével egy új egészségügyi komplexum létrehozása, amely a háziorvosi és fogorvosi ellátást integrálja.

A projekt tartalma: az egészségügyi alapellátások némiképp egy helyiségbe történő integrálása céljából a fogorvosi ellátást a Kossuth Lajos u. 10 szám alatti ingatlanból a háziorvosi praxisnak már helyt adó kibővülő épületbe kívánják költöztetni, bízva a még hatékonyabb és összehangoltabban működésben. Ugyanezen ingatlanból a védőnői szolgálat is távozni fog. A fogorvos Szent István utca 3. szám alatti ingatlanba történő költöztetésével ingatlankiváltásra kerül sor. Az kiváltott épület a jövőben a település központjának rehabilitációja érdekében elbontásra kerül. Jelen projekt keretében valósul meg, az elbontásra kerülő épületrész újraépítése.

A projekt várható eredménye: Hatékonyabb és összehangoltabb működés fog megvalósulni.

PROJEKTZÁRÁS

/2020.  november 13./

Tabdi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-16- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra. A projekt 13 000 000,-Ft, vissza nem térítendő uniós támogatásból, és az önkormányzat által biztosított önerőből valósult meg.

A TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006 azonosító számú ”Egészségügy fejlesztése Tabdin” című projekt keretébe a Tabdi Szent István utca 3.  (Tabdi 402/1 hrsz) szám alatt lévő ingatlanon kialakításra került egy orvosi rendelő és egy fogorvosi rendelő.

A meglévő orvosi rendelő mellé került a korábban másik épületben lévő fogorvosi rendelő. A betegek szempontjából mindenképpen kedvezőbb, hogy egy helyen történik a betegellátás. Az épületben helyet kapott egy orvosi rendelő, egy asszisztensi iroda, egy fogorvosi rendelő, váróterem, mosdóhelyiségek, akadálymentes WC, raktár, kazánház.

A pályázaton elnyert támogatásból az építészeti munka valósult meg (kőművesmunka, ácsmunka, bádogozás, villanyszerelés, burkolás, szerelvényezés, felületképzés, stb).

Az önkormányzat saját forrásból szerezte be a rendelők berendezéseit (székek, asztalok, szekrények, betegágy), illetve az ellátáshoz szükséges alapfelszereléseket (műszerek, gépek, eszközök). Továbbá az udvaron lévő parkoló kiépítése is önerőből valósult meg. Jelenleg a használatbavételi engedélyre várunk, és előreláthatólag 2021. január 1-től a megújult rendelőkben kezdődhet a betegellátás.

További információ: http://tabdi.hu/palyazatok/egeszsegugy-fejlesztese-tabdin