Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztés

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00019

Kedvezményezett:

Gátér Község Önkormányzat

Település:

Gátér

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

50 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2019. 09. 30.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Gátéron található záportó és a csapadékvíz-csatornahálózat fejlesztés célja, a korábbi évek vízelöntéseinek, vízkárainak megszüntetése a belterületi legkritikusabb vízgyűjtőrészeken.

 A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna bemutatása: A rendszeresen jelentkező, visszatérő téli, és nyári vízelöntések, vízkárok miatt a meglévő nyílt földmedrű vagy burkolt csapadékvíz-csatorna szakaszokon súlyos állapotromlások, hibák keletkeztek. Az eredetileg építési hibás csatornaszakaszokon a műszaki állapotromlások még gyorsabban jelentkeztek, így a csatorna teljes funkcióját meggátolták. Az érintett fejlesztési helyszínek: - Vízmű köz /Petőfi S. u. - Dózsa Gy. u. / CS-1-2, - Dózsa Gy. u. /Vízmű köz - 28./; /Vízmű köz – 51./, CS-1-2-1; CS-1-2-2; CS-1-2-3, - Petőfi S. u. /2. sz. cs. - Akácfa u./, CS-2-0, - 1. sz. Csatorna /Régi Gátéri csat. - Petőfi S. u./, CS-1-0, - 2. sz. Csatorna + Záportó /Záportó - Petőfi S. u.,/ CS-2-0, - Petőfi S. u. /Vízmű köz - Szegfű u./ CS-1-0, CS-1-1; CS-1-3. Az útburkolatok helyreállítására is szükség van, mert az utak alatt történő átsajtolásra nincs elegendő hely, így az utakat át kell vágni. Érintett szakaszok: CS-CS-1-2-1; CS-1-2-2; CS-1-2-3 Dózsa Gy. u. /Vízmű köz – 28-51./, CS-2-0 Petőfi S. u. /2. sz. cs – Akácfa u./, illetve Petőfi S. u. /Vízmű köz – Szegfű u./. A helyreállítandó útburkolatok összesen 52 m2-t érintenek. A nyílt földmedrű csatornáknál rövidebb szakaszon burkolat kizárólag csak a keresztező közműveknél /gáz, víz, szennyvíz; L=1,0 m-1,0 m/ és a becsatlakozási, bekötési pontokon lett tervezve, amely „közműkezelői előírás”. A „Villanyoszlopok” mellett közvetlenül a nyílt földmedrű vagy burkolt csatornáknál csőáteresz beépítés tervezett.

A projekt várható eredménye: A biztonságos csapadékvíz-elvezetés és „helyben tartás”, megteremtése. Az élhetőbb környezet feltételeinek biztosítása a településen.

A projektzáró sajtóközlemény ITT érhető el.