Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése Páhin

Projektazonosító:

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00007

Kedvezményezett:

Páhi Község Önkormányzata

Település:

Páhi

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

31 660 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2019. 09. 01.-2022. 02. 15.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja:  A projekt célja egy korszerű és akadálymentes, 8 férőhelyes, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsőde kialakítása volt. A településen a 3 év alatti lakosok száma meghaladta 2018. évben a 40 főt, így kötelezővé vált a bölcsődei ellátás biztosítása. A kialakításra kerülő minbölcsőde nem önálló intézményként, hanem a jelenleg is működő Páhi Tündérkert Óvoda és Konyha intézményéhez fog tartozni.

A projekt tartalma: A kialakítandó mini bölcsőde a Páhi Béke tér 1. szám alatti egy rendeltetési egységből álló szolgálati lakásból kerül kialakításra, melyből felújítással, korszerűsítéssel modern intézményt hoznak létre, közvetlenül az óvoda-konyha és a helyi általános iskola épülete között.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a település népesség- és munkaerő megtartó képessége nő. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez is.

HÍREK

/2021.08.10./

Páhi Község Önkormányzatának többletköltaség igénye pozitív elbírálásban részesült, így a támogatás összege 31 658 610 Forintra nőtt.

PROJEKTZÁRÁS

/2022.02.15/

Sajtóközlemény

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00007– Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése Páhin

2022/02/15

Páhi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19-BK1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra. A 31 658 610 forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból minibölcsőde kialakítása valósult meg a településen.

A projekt célja egy korszerű és akadálymentes, 8 férőhelyes, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsőde kialakítása volt. A településen a 3 év alatti lakosok száma meghaladta 2018. évben a 40 főt, így kötelezővé vált a bölcsődei ellátás biztosítása. A kialakításra kerülő minbölcsőde nem önálló intézményként, hanem a jelenleg is működő Páhi Tündérkert Óvoda és Konyha intézményéhez fog tartozni.

A kialakítandó mini bölcsőde a Páhi Béke tér 1. szám alatti egy rendeltetési egységből álló szolgálati lakásból került kialakításra, melyből felújítással, korszerűsítéssel modern intézményt hoztak létre, közvetlenül az óvoda-konyha és a helyi általános iskola épülete között. Az akadálymentes bejutás az épületbe a fejlesztéssel megvalósításra került, valamint két új munkahely is létesült. A bölcsőde udvarán játszóudvar is kialakításra került. Az épületben a mini bölcsődére vonatkozó előírásoknak megfelelő helyiségek kialakításra kerültek és a berendezési tárgyak, eszközök megfelelnek a gyermekek életkorának, fejlettségének.

A fejlesztés ereDményeként a település népesség- és munkaerő megtartó képessége nő. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének megkönnyítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez is.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.pahi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Petz János - Páhi község polgármestere

Elérhetősége (+36 78/436-140, pahipolgarmester@t-online.hu)

Sajtóközlemény megjelenései: 

https://gong.hu/aktualis/kozelet/258434-bolcsodei-ferohelyek-kialakitasa-es-bovitese-pahin

https://keol.hu/kecskemet-bacs/bolcsodei-ferohelyek-kialakitasa-es-bovitese-pahin

https://vira.hu/2022/02/15/bolcsodei-ferohelyek-kialakitasa-es-bovitese-pahin/