Vármegye marketing

Bács-Kiskun vármegye fontos célkitűzése, hogy megmutassa értékeit 

Vármegye marketing

Bács-Kiskun vármegye fontos célkitűzése, hogy megmutassa értékeit 

Az élet minden területén fellelhető értékeket, látnivalókat szeretnénk megmutatni  az itt élőknek és az ide érkező vendégeknek egyaránt.
A gazdasági értékek mellett környezeti, turisztikai, kulturális, gasztronómiai különlegességek, hagyományok, egészségvédelem, közösségépítés kerülnek többek között a figyelem fókuszába, melyekhez szakmai tervek mellett különböző rendezvényeket, eseményeket is rendelünk annak érdekében, hogy népszerűsítsük Bács-Kiskun egyediségét. 

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2018-2024 es időszakra megalkotta a térség marketing stratégiáját. Napjainkban nemcsak lehetőség, de szükség is van a vármegyei marketing stratégiákra, a vármegyei önkormányzatok ez irányú szakmai szerepvállalására, hiszen a területi verseny fokozódik. Gondoljunk csak a turizmus, a gazdasági befektetések, avagy a lakosság, a fiatalok mobilitására. A települések, a városok egyre nagyobb vonzerőnövelési, -fejlesztési kihívás előtt állnak, ahol egyedül, önmagukban nehezen tudnak megfelelni, versenyelőnyt építeni. 

A vármegye marketing feladata a vármegye előnyeinek, erősségeinek, versenyképességének,  vonzerejének feltárása, realizálásának segítése, kommunikálása, együttműködés a vármegye önkormányzataival, intézményeivel, a lakossággal.  Közös célunk a társadalmi-közösségi és az üzleti érdekek harmonizálása, vármegyénk alkotó és befolyásoló erejének növelése. 

A célok elérése érdekében több programot indítottunk. Ezek közé tartozik többek között a Vármegye Bora kiválasztása, a Vármegye kenyere elkészítése és a Petőfi 200 program is.

 

Bács-Kiskun Vármegye Bora 

Bács-Kiskun Vármegye az ország legnagyobb szőlőtermelő vidéke, ahonnan kiváló borok viszik a Kunsági borvidék jó hírét. Már nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert borászaink igazolják termékeikkel a Duna–Tisza közi bor könnyedségét, fiatalosságát, magukban hordozva az éltető nap erejét, bizonyítva, hogy a hétköznapi asztaltól az ünnepi alkalmakig helye van a családban a homokon érlelt, szőlőből készült boroknak. Az ország legnagyobb borvidékén számtalan különleges fajta mellett megtalálhatóak az alföldi klasszikusok. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a választással is a Duna–Tisza közi borokra és a borászatokra kívánja felhívni a figyelmet évtizedek óta. A hazai bortermelés jelentős részét magáénak tudó térségünk, kialakította azt a fontos pozíciót, amely a történelmi borvidékek mellett, teljességgel betölti a könnyedebb borok iránt kialakult igényt. Ma már nem csak a mindennapok boraként ismerik a kunsági borokat. Megtalálhatók a testesebb vörösborok,  a magas minőségben készült, üde rozék, az illatos, egyedinek számító fehérborok, mint a Cserszegi Fűszeres, az Irsai Olivér, melyekből nálunk lelhető fel a legnagyobb termőterület hazai viszonylatban.  A rendszerváltozás óta már az új generációs borászok is magas színvonalon művelik tevékenységüket, sok esetben a szülők, a többgenerációs felmenők nyomdokain járva alakítják, építik az alföldi bor presztizsét. Vármegyénk elkötelezett abban, hogy segítse, támogassa a minőségi termékeket előállító szőlészeket, borászokat, termelőket. 

A Vármegye Bora verseny alapvető feltétele, hogy a termelők kiváló minőségű, kiskereskedelmi forgaloman kapható  borral nevezhetnek, melyeket neves szakemberek bírálnak. A vörös, fehér és rozé kategóriák győztes borai külön címkével ellátott palackokban képviselik a Vármegyét egy éven keresztül. 

Külön figyelmet fordítunk a fiatal borászok hivatástudatának megbecsülésére, ezért  Bács-Kiskun Vármegye Feltörekvő Borásza címet adományozunk az erre legérdemesebb szakembernek.

 

A Vármegye Kenyere Program

A vármegyei összetartozás jelképéül az Önkormányzat szervezésében 2019-ben készült el a első „megye kenyere”, amelyet ezt követően minden évben elkészíttetünk. A vármegye több települése búza felajánlásával támogatta a kenyér megsütését, így elmondhatjuk, hogy a térség együttműködésével készül el minden évben a vármegye kenyere. 

A lisztet az Eleven Porta ökogazdaságban kíméletes malomköves eljárással őrölik meg. A kenyerek ünnepélyes szentelését-áldását, illetve kóstoltatását  minden évben augusztus 20-án,  Szent István-napi ünnepi rendezvény keretében tartjuk. 

 

A Vármegye pálinkája

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata szervezésében minden évben meghirdetésre kerül a Bács-Kiskun Vármegye Pá­linkája és Bács-Kiskun Vármegye Legeredményesebb Pálinkafőzdéje verseny.

A verseny célja:
- a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, 
- a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése határon innen és határon túl, 
- a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, 
- a megyei pálinkák minőségének javítása, 
- a kereskedelmi forgalomban és vendéglátóhelyen kapható vármegyei pálinkák népszerűsítése, 
- a pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása, valamint 
- a kereskedelmi főzdék munkájának elismerése Bács-Kiskun vármegyében.

 

dr. Szobonya Zoltán Vármegyei Emléknap 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapításáról szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: rendelet) döntött a Közgyűlés a dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap alapításáról, a rendeletet a kommunista diktatúra áldozatainak és hőseinek elismerésére alkotta. Az Emléknap alkalmából minden év szeptemberében dr. Szobonya Zoltán Emléklap kerül átadásra.

A vármegyében élő 1945 és 1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állítunk emléket ezzel az eseménnyel, hangsúlyozva, hogy a jog uralmán alapuló állami berendezkedéssel összeegyeztethetetlen a második világháborút követően létrejött magyar hatalmi rendszer. A sztálinista államhatalom feladta országunk függetlenségét, megcsúfolta az emberiességet, az igazságot és a jogot. Az állampolgárok százezreit ártatlanul meghurcolták, koncepciós eljárás során elítélték, megfosztva őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.

Az 1956-os vidéki forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb mártírrá vált, emblematikus alakja Bács-Kiskun vármegyében, dr. Szobonya Zoltán volt. A jánoshalmi forradalmi megmozdulásoknak egyik szervezője, majd vezetője lett. A Forradalmi Bizottság titkáraként a forradalom első napjaitól kezdve valódi többpárti demokrácia megteremtésén dolgozott, hangsúlyozva: „Nyújtsunk egymásnak békejobbot, s ne a bosszú vezessen mindent, mert olyan kevesen vagyunk magyarok, és minden magyar emberre szükség van.” 

Nem tett semmi rendkívülit, csupán lelkiismeretének megfelelően élt, egy embertelen világban emberként viselkedett. Egy elkötelezett demokrata volt, aki méltósággal képviselte a társadalom valós érdekét. Bűne csupán annyi volt, hogy puszta létével képes volt tagadni a fönnálló hatalom eszméit és követelményeit. 1957 februárjában „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezés és vezetésének büntette” miatt letartóztatták és 1958. szeptember 29-én a kecskeméti börtönben végezték ki. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére az 1945 és 1961 közötti időszak áldozatai és hősei előtt tisztelegve a Közgyűlés döntött a dr. Szobonya Zoltánról elnevezett Megyei Emléknap alapításáról.

 

Vármegyei kitüntető díjak

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletben döntött a vármegyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről, melyet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletben módosított.

A Közgyűlés a következő kitüntető díjakat ítéli meg minden évben: 

1.       Bács-Kiskun Megyéért Díj 

2.       Szakmai kitüntető díjak: 

-       Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért Díjbc) Bács-Kiskun Megye Turizmusáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Tudományos Életének Fejlődéséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Közigazgatásáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Lakosságának Védelméért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Nemzetiségeiért Díj 

-       Év Polgármestere Bács-Kiskun Megyében Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj 

-       Bács-Kiskun Megye Nemzetközi Kapcsolataiért

-       Bács-Kiskun Megye Fenntarthatóságáért Díj

3.       Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének Díja

A kitüntető díjra tett javaslatot a Közgyűlés által létrehozott kuratórium vizsgálja meg és értékeli. A kuratórium a kitüntető díjakra beérkezett javaslatokat rangsorolja, melyeket a kuratórium elnöke terjeszt döntéshozatal céljából a Közgyűlés ülése elé.

 

Talpra Magyar! Program

2023. január 1–jén ünnepeltük hazánk legnagyobb költőjének és Bács-Kiskun vármegye legjelentősebb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Petőfi Sándor sokkal több, mint költő: a márciusi ifjak egyik vezetőjeként a forradalom szimbólumává vált. Életét a magyar szabadságért áldozta fel. Ezért az egész magyarságnak példaképet jelentő Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója olyan esemény, amelyet a költő életművéhez, életútjához méltóan kell megünnepelni – úgy a megyében, mint mindenhol, ahol magyar ajkúak élnek. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi ülésén a 35/2020. (IX.25.) határozatával döntött arról, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója méltó megünneplése céljából a Megyei Önkormányzat kezdeményezi egy megyei, országos és Kárpát-medencei program elindítását Talpra Magyar! címmel, amely a nemzettudat, a magyar összetartozás és a közép-európai együttműködés erősítését szolgálhatja. 

Az Országgyűlés a 37/2020. (XII. 1.) OGY határozat értelmében, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés javaslatára a 2022-2023. éveket Petőfi Emlékévvé nyilvánította.  

A megyei emlékprogram előkészítésének, kidolgozásának és koordinálásának érdekében 2021. március 10-én megalakult a Bács-Kiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság, amely a munkában részt vevő 30 szervezet együttműködésének keretében végzi feladatait. 

A program céljai a következők:

·       a nemzettudat, a magyar összetartozás és a megyei identitás erősítése,

·       a közép-európai együttműködés erősítése,

·       a magyar hős példaképének kialakítása,

·       a Petőfi márka létrehozása,

·       az emlékéven átívelő, maradandó beruházások létrehozása.

A Talpra Magyar! Program indításáról sajtótájékoztatót szervezetünk Kiskőrösön, melyen Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere is részt vett.

A program előkészítését, koordinálását és lebonyolítását az Önkormányzat vállalta fel az együttműködés keretében. A Bizottság tagja az Önkormányzat felé javaslatokkal éltek a Program tartalmára vonatkozólag. A projektgyűjtés során beérkezett javaslatokat áttekintettük, rendszereztük, a projektek összefűztük, tovább fejlesztettük. 2021 nyarán elkészült a vármegyei Talpra Magyar! Program, mely tartalmazza azt a csaknem 100 projektötletet, ami elsősorban a bizottsági tagoktól érkezett. Az emlékbizottság szeptemberben elfogadta a programot. 

A program földrajzi területe elsősorban Bács-Kiskun vármegye, de néhány projektelem esetében kilép a megyehatárokon és érinti Kárpát-medencét. Időbeliségét tekintve a program előkészítése a 2020-2021. éveket, míg megvalósítása 2022. és 2023. éveket érinti. A program célcsoportja első sorban a megye ifjúsága, az itt élő családok, gazdasági szereplők, illetve a megyébe érkező vendégek. A tevékenységek kiterjednek a kultúra, oktatás, gazdaságfejlesztés és marketing területére.

A program eseményei 2022. január 1-jén elkezdődtek, a megvalósításhoz szükséges források megszerzése érdekében együttműködve Szabadszállás Önkormányzatával, Kunszentmiklós Város Önkormányzatával, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával és a KŐRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a TOP-5.3.2 felhívásra pályázatot nyújtottunk be „Petőfi 200” címmel, mely támogatásban részesült.

Kapcsolat

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

www.bacskiskun.hu
Több Kevesebb chevron down

Legfrissebb híreink

chevron

Vármegye marketing hírei

chevron left
chevron right
Fejlesztéseink
Település(ek)
Forrás
Program
Kezdés Vége
Támogatási arány
Támogatási összeg
Státusz

%
0

0
Kecskemét
ESZA
TOP
2019.01.01.
2023.09.30.
100%
300 000 000 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001
saját
2019.01.01.
2023.09.30.
300 000 000 Ft
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
Kecskemét
ESZA
TOP
2021.03.05.
2023.09.30.
100%
300 000 000 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003
saját
2021.03.05.
2023.09.30.
300 000 000 Ft
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
TOP-5.3.2.-17-BK1-2019-00002
Kecskemét
ESZA
TOP
2020.04.01.
2023.09.30.
100%
300 000 000 Ft
TOP-5.3.2.-17-BK1-2019-00002
saját
2020.04.01.
2023.09.30.
300 000 000 Ft
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
Kecskemét
ESZA
TOP
2022.02.01.
2023.05.31.
100%
400 000 000 Ft
TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004
saját
2022.02.01.
2023.05.31.
400 000 000 Ft
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések
önkormányzat megyei érték TOP-fejlesztések

Filmajánló

chevron left
event card

Bács-Kiskun vármegyei imázsfilm

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának imázsfilmje. A film az "érték, élmény, egészség" témakörére épít és vármegyei szereplők szemszögéből mutatja be a otthonunk látnivalóit, értékeit.

2023-01-31

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

2023-02-06

event card

Talpra magyar!

arrow
Mi jut eszébe az utca emberének Petőfiről?

2023-02-06

event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

2023-03-07

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

2023-02-06

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

2023-02-06

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

2023-02-06

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

2023-02-07

chevron right

Galériák

chevron left
event card

Egyházak

arrow

2023-03-01

event card

TOP - TOP Plusz projektek

arrow

2023-03-02

event card

Meseföld élménybusz

arrow

2023-03-01

event card

Csatári Bálint Konferencia

arrow

2023-03-01

event card

Bács-Kiskun Vármegyei turisztika

arrow
Érték, élmény, egészség

2023-03-01

event card

Ünnepi közgyűlés

arrow

2023-03-01

event card

Petőfi 200

arrow

2023-03-01

event card

Borbagoly - Nemesnádudvar

arrow

2023-03-02

chevron right

Könyveink

chevron left
event card

Értéktár 2. kötet

arrow
A Bács-Kiskun megyei értékek 1. című kiadvány folytatásában 109, újonnan listára került értéket mutatunk be.

2023-02-02

event card

A tudatos településfejlesztés (Klíma kódex2)

arrow
A klímaváltozás és annak rendkívül káros hatásai nem csak a jövő nemzedékét fenyegetik - a probléma a mai kor emberének életébe is begyűrűzött és negatívan befolyásolja azt.  

2023-02-07

event card

Életerő határok nélkül

arrow
Az Életerő határok nélkül című kötet  Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának megyei egészségmegőrző kínálatát hivatott bemutatni.

2023-02-02

event card

Érték, élmény, egészség

arrow
Az Érték, Élmény, Egészség- Kincsek nyomában egy 60 oldalas, igényes turisztikai kiadvány, amely a vármegye értékeit hivatott bemutatni.

2023-02-02

event card

Értéktár 1. kötet

arrow
A kiadványban bemutatásra kerülnek a megyénkhez köthető hungarikumok és nemzeti értékek, és ezt követően azok a megyei értékek, amelyek 2015. május végéig a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba felvételt nyertek. 

2023-01-19

event card

Első világháborús emlékművek Bács-Kiskun megyéből

arrow
Az első világháború lezárására emlékezünk idén november 11-én. A háború, mely történelmünk egyik legpusztítóbb világégése volt, megyénkben is számtalan településen, városban áldozatok sokaságát követelte, ezzel csonka családokat százainak lelkében fájdalmas űrt hagyva.

2022-11-30

event card

Hiszem, teszem

arrow
Az elmúlt öt év Bács-Kiskun megye polgármestereinek szemével

2022-11-30

event card

KLÍMA-KÓDEX: Egyéni cselekvési lehetőségek

arrow
A klímaváltozás és annak rendkívül káros hatásai nem csak a jövő nemzedékét fenyegetik - a probléma a mai kor emberének életébe is begyűrűzött és negatívan befolyásolja azt.

2022-11-30

chevron right

Turisztika

chevron left
event card

Leon-Cavallo Lovasklub

arrow
A Leon-Cavallo Sportegyesület 2008 augusztusában alakult meg Balástyán.

2023-02-22

event card

Rocktár Élőzenei Bázis

arrow

2023-02-20

Kiskunfélegyháza

event card

Tóth-Autómix Sörkert és Étterem

arrow
A centrumtól 400 m-re találhat rá az Autómix Vendéglőre, melyben családias légkörben megtalálhatja magyar konyha remekeit. Naponta megújuló változatos menüvel várjuk a betérő vendégeket ebédidőben. Naponta öt fogás közül válogathat vendégünk. A La Carte hétköznap és hétvégén egyaránt fogyasztható 11 órától 22 óráig.

2023-01-24

Szabadszállás

event card

Art-Turka

arrow

2023-02-20

Kiskunfélegyháza

event card

Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi Terület (Subotička peščara)

arrow

2023-02-23

event card

Lurkó Tánctábor

arrow

2023-02-20

Kiskunmajsa

event card

Petőfi Sándor Emlékház

arrow

2023-02-20

Kiskunfélegyháza

event card

Rozsnyai Pál fogathajtó emlékverseny

arrow

2023-02-20

Szabadszállás

chevron right

Értékeink

chevron left
event card

Csiperó Fesztivál

arrow
A kecskeméti civil szervezet, az Európa Jövője Egyesület 1990. szeptember 29-én azzal a céllal alakult, hogy a kecskeméti nebulókat megismerteti európai kortársaikkal a gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt: a kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül. 

2022-12-21

Kecskemét

event card

Szvetnik Joachim Emlékháza

arrow
Mélykút nevezetes háza, amely ma a magyar ötvösművészet egyik legnagyobb talentumának emlékét őrzi és hirdeti, 1885-1887-ben épült. Az 1997-ben, Szvetnik Joachim születésének 70. évfordulóján átadott emlékház a művész szülőháza és élete utolsó éveiben otthona volt. Egyetlen olyan magyar múzeum, amely ötvösművésznek állít emléket.

2023-02-14

Mélykút

event card

Fejes Márton paprikanemesítő, kertész munkássága

arrow
Fejes Márton keceli születésű, gyermekkorát a város külterületén töltötte Tüskösön, ahol már fiatal korában édesapjának segédkezett a földművelésben. 

2022-12-15

Kecel

event card

Bedő Istvánné vertcsipke-készítő munkássága

arrow
Bedő Istvánné vertcsipke-készítő 1948-ban Kecskeméten született. Fiatal korában szívesen foglalkozott a hímzések különböző technikájával és egyéb kézimunkák készítésével. Igyekezett a népi hímzések eredetét, szín és öltéstechnika világát tanulmányozni és alkalmazni. 

2022-12-21

Kecskemét

event card

Szigetfői Őrfa

arrow
A szobor Bács-Kiskun vármegyében, a Tass közigazgatási területéhez tartozó Csepel-sziget déli csúcsán, a Duna folyó és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág találkozásánál helyezkedik el. Helyszíne viszonylag háborítatlanul megmaradt őstáj. 

2023-02-14

Tass

event card

Tassi Református Egyházközség Temploma és kertje

arrow
Az eklektikus, klasszicista stílusjegyekkel rendelkező Istenháza már a harmadik református templom Tasson. 1886 és 1888 között épült, győri zsinagógát is tervező Benkó Károly építész tervei szerint. 

2023-02-14

Tass

event card

Aranyegyháza kincsei – Füstölt mangalica disznótoros étkek

arrow
Hasonlóan a Kiskunság többi településéhez, Aranyegyházán és az adacsi (ma Kunadacs) határban is évszázados hagyományokra tekint vissza a mangalica, a magyar szürke marha és a racka juh tartása.

2022-12-15

Kunadacs

event card

Hattyúház

arrow
Kiskunfélegyháza központjában egy jellegzetesen szép épület vonja magára a figyelmet: a Hattyúház. Építészetileg fontos, mert a város egyetlen klasszicizáló stílusú középülete. Irodalomtörténeti jelentőségét pedig az adja, hogy Petőfi családjához kapcsolódik. 

2023-02-10

Kiskunfélegyháza

chevron right

Események

Design by WEBORIGO