Szeremlei egészségház infrastrukturális fejlesztése

Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00020

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2019.02.28.

A projekt célja: Szeremlei Egészségházban, egy épületben, de külön-külön rendelőben kap helyet a háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat és az iskola- és ifjúság egészségügyi feladat-ellátás. A településen háziorvosi szolgálat valamint védőnői szolgálat működik, mindkét szolgáltatást működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók látják el, akik ellátják az iskolai- és ifjúsági egészségügyi feladatokat is. Jelen projekt célja a lakosság és az egészségügyi szolgáltatók megtartása egy kulturált, a mai követelményeknek megfelelő környezet és eszközrendszer kialakításával. A fejlesztés célkitűzése, hogy egy hatékonyan működő egészségügyi alapellátó rendszer jó minőségű szolgáltatást nyújtson, ami technikai fejlettséget is jelent. Cél még, hogy a szolgáltatásaihoz egyenlő eséllyel férjen hozzá a település valamennyi lakója.

A projekt tartalma: A működő háziorvosi rendelőnek és a védőnői tanácsadónak helyet adó épület felújítása, a lapos tető helyett, nyeregtető kialakítása. Az Egészségházban működő egészségügyi alapellátások eszközbeszerzése, akadálymentesítés, utólagos hőszigetelés.Az Egészségház és az új Központi konyha épületének energiahatékonysági növelése a cél, melynek során a napelemes rendszerek telepítését kell előnyben létesíteni. Ravatalozó felújításának folytatása.”

A projekt az alábbiak szerint segíti elő a körzetben működő orvosok és védőnők megtartását: - 1 db háziorvosi rendelő és 1 db védőnői tanácsadó felújítása - eszközbeszerzés a szolgáltatók számára - szolgálati lakás külső hőszigetelése, a lapostető helyett nyeregtető.

A projekt várható eredménye: Egy akadálymentesített, energia-hatékony épületben, jobb technikai felszereltséggel. Emellett költséghatékonyabban működhetnek az egészségügyi alapellátások a településen, mely a település lakosai számára jobb környezetet eredményez.