Rém - A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése

A projekt célja: A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése c. projekt az intézmény energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza meg. b, A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A fejlesztés során az óvoda épületének külső határolói szerkezetei és fűtési rendszere kerülnek felújításra. A homlokzati falak 14 cm-es EPS hőszigeteléssel, a födém 20 cm-es üveggyapot szigeteléssel lesz ellátva. A korszerűsítés során kicserélésre kerülnek a jelenlegi TNM rendelet követelményeit nem teljesítő nyílászárók is. Az intézmény pazarló fűtési rendszere korszerű, takarékos kondenzációs kazánnal lesz kiváltva. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épület megfelel a funkció szerinti követelményeknek, a projektgazda nyilatkozattal igazolja, hogy a vonatkozó TOP 1.4.1. pályázati konstrukcióból nem hajt végre az épületen energetikai korszerűsítést. A projekt korábban nem volt megkezdve, így értelemszerűen a határoló felülete 75%-ban még nem került felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt nem "összetett beruházásként" valósul meg, ezért auditálás nem történt. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épület helyi védettség alatt áll, a bizonyítványt kiállító nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a felújítás során a védett értékeket megőrzik. Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján 14,01 CO2/t-val csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épület alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületen vízszigetelés nem lett betervezve. A meghatározott nyílászárók a vonatkozó TNM rendelet szerint kerültek kiválasztásra. Napelemes fejlesztés az épületen már korábban megvalósult. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A telepítendő hőtermelő berendezés paraméterei projekt terv 6.3. alapján megfelelnek a felhívás 3.2.48-49. pontjainak. A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). d, a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A támogatási kérelemhez csatoltan beadásra került a felhívásban szereplő értékelési szempontrendszernek való megfelelés részletes bemutatása. e, standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: A területspecifikus mellékletnek való megfelelés a beadott Projekt Terv dokumentum 2.2. pontjában lett részletesen kifejtve, illetve külön dokumentumként a támogatási kérelemhez csatolásra került.

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2017.06.30