Orvosi rendelő felújítása Csátalján

Csátalja felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátása a 6523 Csátalja, Erzsébet u. 4. szám alatt folyik, a praxisban érintett ellátottak száma 1532 fő. Csátalja Község Önkormányzatának célja a háziorvosi ellátásának olyan magas színvonalú és élhető környezetet teremteni, amely hozzájárul mind a betegellátás nehézségeinek kiküszöböléséhez, mind a nyújtott szolgáltatás színvonalának növeléséhez. Célja a jelenleg elhasználódott eszközökkel, amortizálódott körülmények között történő szolgáltatás számára fejlesztést és modernizációt biztosítani, amelyet eddig – elsősorban a pályázati lehetőségek, illetve önkormányzati szabad források hiánya miatt – nem tudott lehetővé tenni. A beruházásra az önkormányzat esélyként tekint, amely elősegíti a települési közintézményének széleskörű akadálymentesítésének szándékát (amely jelenleg egyes épületeknél nem, vagy az előírásoknak nem megfelelően kialakított). Az önkormányzat célja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglaltak szerinti, közintézményeire jellemző akadálymentesítési hiány leküzdése, miközben biztosítani kívánja az Alaptörvény által kimondott fő elvet (XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez), a Semmelweis Tervben foglalt alappillért (olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja), illetve az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia irányvonalát (a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése), belehelyezve mindezt a Területi Operatív Program jelen felhívásában megfogalmazott fejlesztési elképzelésekbe. A beruházás keretében a 6523 Csátalja, Erzsébet u. 4. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztése valósul meg. Önállóan támogatható elemként belső felújítási, burkolat- és nyílászáró cserélési munkálatok tervezettek, gipszkarton álmennyezet kerül felhelyezésre. A villamos hálózatot felújítjuk, valamint kialakításra kerül dolgozói öltöző. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek körében eszköz- és bútorzat beszerzést valósítunk meg, udvarrendezéssel 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra a belső részen. Hűtéstechnikai rendszert építünk ki a váró és rendelő helységben. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként energiahatékonysági intézkedéseket (külső hőszigetelés és nyílászáró csere), projektarányos akadálymentesítést és a tájékoztatási és nyilvánossági elemekre vonatkozó kötelezettségeket teljesítjük. Szórt azbesztet az épület nem tartalmaz, így annak mentesítése nem releváns. A háziorvosi rendelőnek helyt adó épület az Erzsébet u. 4. szám alatt található. Az épület eredeti része az 1930-40-es években épült, 1997-ben akkori pályázati forrásból bővítésre és felújításra került. Az akkori előírásoknak megfelelő funkcionalitású és méretű helységekkel került kialakításra. Azóta az épület folyamatosan amortizálódott, a külső és belső nyílászárók egyaránt elvetemedtek. A járólapok eltöredeztek, elkoptak, a villamos hálózat elavult, a váróterem bútorzat még az 1960-as évekből maradt. A kazán elromlott, így önerőből az önkormányzat kondenzációs kazánt helyezett be (ezt jelen projekt keretében nem érinti a fejlesztésben). Az épület jelenlegi állapota működésileg gazdaságtalan, energetikailag korszerűtlen határoló szerkezetekkel rendelkezik. A rendelő nyári túlmelegedés elleni védelme nem megoldott, ezzel nehezítve mind az egészségügyi dolgozók munkavégzését, mind a betegek várakozását. A mozgássérültek ellátása, valamint a sürgős betegellátás során a kerekes hordágy feltolása a rendelőbe egy nehéz falapokból összeállított, kézi erővel mozgatható rámpával megoldott. Az épület jelenleg semmilyen akadálymentesítési követelménynek nem felel meg. A fentiekre tekintettel az épület energetikai korszerűsítése történik meg, külső hőszigeteléssel, külső és belső nyílászárók cseréjével. A jelenleg elhasználódott villamos hálózat felújításra kerül, a váró és rendelő helységekbe klímaberendezés tervezett. A leromlott állapotú burkolatok cserére kerülnek, gipszkarton álmennyezet felhelyezését és a belső szükséges felújítási munkálatokat elvégezzük a projekt keretében. A dolgozók részére öltöző kerül kialakításra, mert jelenleg ez nem megoldott számukra. Az épület egyedi fizikai adottságait figyelembe véve kerül megoldásra a rendelő akadálymentesítése (rehabilitációs szakértői nyilatkozat alapján), a belső udvarban 1 db akadálymentes parkoló kialakítása. Csátalja mindig is kereste a település érdekeinek érvényesítésére, szebbé, élhetőbbé tételére a pályázati lehetőségeket. Ezt széleskörű pályázati források igénybevételével tette, többek között figyelmet fordítva az egészséges életmód elterjesztésére tervekkel ("Mozdulj az egészségért" Települési egészségterv pályázat), sporttal kapcsolatos fejlesztésekkel (Tornacsarnok padlózatának felújítása), vagy lakosság aktivizáló programokkal (AVOP-3.5.2-2006-09-0267/7.05 – Csátaljai napok). Célja ezenkívül a közintézményeinek állapotának felújítása (Csátalja - Nagybaracska ÁMK Művelődési ház felújítása), gazdaságos működtetése (Általános Iskola és tornacsarnok fűtéskorszerűsítése) volt, mint jelen pályázatban tervezett orvosi rendelői fejlesztések. - Vállalt indikátorok: - fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 1 - Újonnan épített, vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 1 - Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 1532 - 290/2014 (XI.26): Bajai járás: kedvezményezett járás - 105/2015. (IV.23.): Csátalja: Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település - Hozzájárulás munkahelyteremtéshez: a fejlesztendő ellátásokban összesen 3 munkavállaló dolgozik (1 háziorvos, 2 körzeti ápoló), a fejlesztés során 1 rendelő és kapcsolódó helységei kerül felújításra, eszközbeszerzés kerül megvalósításra. A projekt munkahelyet nem teremt, azonban a megtartáshoz hozzájárul. - Önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a pályázat: - eszközbeszerzés - hűtéstechnikai kiépítése - udvarrendezés, akadálymentes parkoló kialakítása - Partneri és/vagy info-kommunikációs együttműködések: a fejlesztéssel érintett szolgáltatók a meglevő együttműködéseiket, partnerségüket kívánják a továbbiakban is fenntartani. A használt számítástechnikai rendszerük alkalmas az info-kommunikációs együttműködésre, így a projekt keretében a számítástechnikai rendszer nem kerül fejlesztésre. Gépjármű beszerzés nem tervezett. A beruházással kapcsolatos kockázatokat az önkormányzat megvizsgálta, azokat a Megalapozó Dokumentumban részletezettek szerint kezelte. A projekt nem rendelkezik klímakockázattal, illetve a TOP-3.2.1-15 felhívás keretében támogatás jelen fejlesztéssel érintett ingatlanra nem kerül igénylésre.

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 10. 31.