Orgovány Nagyközség közlekedésbiztonsági fejlesztése

Projektazonosító: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2018.12.31.

Projekt célja: Orgovány Nagyközség területén az úthálózat, illetve a forgalomszabályozó elemek és a meglévő gyalogátkelőhelyek nem alkalmasak a megfelelő közlekedésbiztonság szavatolására. A településen a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő gépjárművek komoly veszélyforrást jelentenek mind a gyalogosok, mind a kerékpárral közlekedők számára. Ezt a helyzetet tovább rontja a településig közlekedő távolsági buszjáratok kényszerűen alkalmazott, mellékutcába bekanyarodást követően a főútra visszatolatással történő visszafordulása. A nagytömegű, a gépjárművezető szempontjából korlátozott látótérrel bíró jármű mozgása rendkívül balesetveszélyes, mely az elmúlt években sajnos súlyos személyi sérüléssel járó balesethez is vezetett. A településen áthaladó, illetve az onnan visszaforduló buszjáratok jelenleg a forgalmi sávban megállva kénytelenek felvenni, illetve leszállítani utasaikat, mivel a megállóhelyeken nincs megfelelő buszöböl és fellépő peron kialakítva.

A projekt tartalma: Az Orgoványon keresztülhaladó gépjármű forgalom csökkentése, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságosabbá tétele érdekében Orgovány Nagyközség Önkormányzata a hatályos biztonsági előírásoknak is megfelelően bevilágított gyalogátkelőhelyek, valamint a forgalom csillapítására alkalmas elemek (fekvőrendőrök) telepítését tervezi. A településre érkező forgalom sebességének csillapítását a településközponton is áthaladó úton, a település határában létesülő lassító öblök biztosítják majd (Orgovány 0155/1 és 0156/28 hrsz., valamint 095/9 és 095/7 hrsz. ingatlanok közé eső területen). A távolsági buszok biztonságos visszafordítása érdekében egy új, biztonságos buszforduló valósul meg a projekt keretében (Orgovány 442/2 hrsz. ingatlan területén). A tömegközlekedést igénybe vevők biztonságosabb és kényelmesebb utazását a meglévő buszmegállók korszerűsítésével biztosítják figyelemmel a vonatkozó akadálymentesítési szempontokra is (Orgovány Kossuth Lajos utca 107., Orgovány Kossuth Lajos utca 63., Orgovány Kossuth Lajos utca 9.). A településen belül kerékpárral közlekedők számára kerékpárosbarát létesítmények kialakítása tervezett. Támaszos kerékpártárolókat helyeznek el egyrészt a település Önkormányzata parkolójában, a Molnár Gergely utca 2. sz. címen, másrészt pedig a létesítendő buszforduló közelében, az Orgovány 442/2 hrsz. ingatlan területén. Továbbá kerékpáros nyom felfestése tervezett a Kossuth Lajos utca körülbelül 1 km-es hosszán, a lassító öblök közé eső útszakaszon, a 0155/1 és 0156/28 hrsz. ingatlanok közé eső területen). A település főútján, a Kossuth Lajos úton összesen négy gyalogos átkelőhely kialakítása szükséges. 1.A Kossuth Lajos út és Petőfi utca kereszteződésénél az Általános Iskola gyalogosforgalmának biztonsága érdekében (Orgovány 77. hrsz. ingatlan és az Általános Iskola közé eső területen) 2.A Kossuth Lajos és Molnár Gergely utca kereszteződésénél a településen belüli gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele érdekében van szükség a forgalom lassítására (Orgovány 642 és 792 hrsz. ingatlan közé eső területen) 3.A Táncsics Mihály és Molnár Gergely utcák kereszteződésénél található élelmiszerüzlet és az Általános Iskolába tartó gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében van szükség (Orgovány 792. és 795 hrsz. ingatlan közé eső területen). 4-5.A Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésénél található két gyalogátkelőhely a központban található posta, üzletek, egyéb létesítmények biztonságos megközelítését szolgálja majd (Orgovány 63. hrsz. ingatlan és a park közé eső területen, valamint az Orgovány 61. és 83/2 hrsz. ingatlan közé eső területen). Forgalomcsillapító elemek, fekvőrendőrök kialakítását a következő pontokon tervezzük: 1.A Molnár Gergely utcáról érkező forgalom, illetve az Atilla utca forgalmának csillapítása érdekében az Orgovány 36. és 168 hrsz. közé eső területen 2.A közbeeső, kisebb utcák, a Móra Ferenc utca, Hunyadi János utca, Ürögi Lajos felől az Attila utcára érkező forgalom csillapítása érdekében a Hunyadi János utca, Ürögi Lajos utca közé eső útszakaszon (Orgovány 184/3 és 106. hrsz. közé eső területen) 3-4.A szintén forgalmasabb, Szabó János utcából érkezők, a Béke utcai temető irányába haladók sebességének csökkentése érdekében, a Szabó János utca és Attila utca kereszteződésében (Orgovány 22 és 100 hrsz. ingatlan közé eső területen, valamint a 120 és 1229. hrsz. ingatlan közé eső területen) 5.A Csákó Mihály és Dózsa György utcák forgalmát lassítása céljából az Attila út és Dózsa György útkereszteződés közelébe (Orgovány 1233. hrsz. ingatlan és a park közé eső területen) 6.A Ságvári Endre és Attila utak kereszteződésének közelébe (Orgovány 1244 és 1160. hrsz. ingatlan közé eső területen) 7.Nyár utca és Tavasz utca forgalmának mérséklése céljából az Attila út és Tavasz utca útkereszteződés közelébe (Orgovány 1130 és 1253. hrsz. ingatlan közé eső területen) 8.A Molnár Gergely utcából nyíló, kisebb forgalmat bonyolító utcák kiegyensúlyozottabb forgalma érdekében, továbbá a település központja felé és a központból kifelé tartó forgalom lassítása érdekében az Áchim és Asztalos utcák közé eső útszakaszon egy fekvőrendőr elhelyezését tervezzük (Orgovány, 240 és 877 hrsz. ingatlan közé eső területen). 9.A Jókai Mór utca és Táncsics Mihály utca kereszteződésénél, a közeli Általános Iskola diákjai védelmében az Orgovány 598 és 807/1 hrsz. ingatlan közé eső területen. 10-11.A Kölcsey utcai óvoda biztonságos forgalma érdekében, egy-egy fekvőrendőr kialakítása tervezett, fokozott figyelmet fordítva ezzel a gyermekek testi épségére (Orgovány, 33/4 hrsz. ingatlan és a park, valamint az Orgovány 3 és 57 hrsz. ingatlan közé eső területen) 12.Molnár Gergely utcán áthaladó forgalom csillapítása érdekében az Orgovány 797 és 1 hrsz. ingatlan közé eső területen Összesen 12 db forgalomcsillapító pont kialakítása tervezett a projekt keretében.

A projekt várható eredménye: A településen biztonságosabbá válik a közlekedés.