Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen a lakosság védelmében

A projekt általános célja,hogy olyan,a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg,mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető császártöltési környezet és közlekedés kialakulásához, ezzel elősegítve a település lakosainál a társadalmi szempontból hasznosabb és erőforrás hatékonyabb közlekedési módok választását (a kerékpárral történő munkába járás mellett ideértve a sport és szabadidős célú kerékpározást is).A fejlesztés igazodik a TOP 3. prioritási eredményindikátorhoz, a beruházást követően növekedni fog „A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros közlekedési módot választók részaránya” érték.A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek védelmében.A kerékpárutakat használni fogják a munkába járó aktív korúak, az iskolába közlekedő gyerekek és szülők, valamint a preferáltan kerékpárral közlekedő nyugdíjasok is.A projekt specifikus célkitűzése a császártöltési munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeinek megteremtése valamint az egészséges életmód elterjesztése a lakosság körében.A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, nyomvonala mentén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások között a legjelentősebb a Komfen Kft. varróüzeme 25-30 főt foglalkoztat.Emellett itt található az AE Plast, német tulajdonú vállalat,mely 110 főt foglalkoztat.Ezek a vállalkozások a település gksz besorolású területein találhatóak.A centrumban van a Polgármesteri Hivatal,Posta,a TOP-ból megújuló orvosi rendelő is.Másfelől elérhetővé válnak kerékpárral Császártöltés különleges pincesorai,melyek beépülnek a faluba,utcát alkotva a falu részeként jellegzetes présházakkal,löszfalba vájt pincékkel.Nem elhanyagolható szempont az sem,hogy az átmenő tranzitforgalom zavartalanságának biztosításával majd a fékezések okozta zaj és a környezeti ártalmak is csökkenni fognak. Megvalósítandó tevékenységek összefoglaló bemutatása: A projekt első eleme a Felhívás 3.1.1 A) pontjában rögzített „Teljes település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével”, melyen keresztül lakott területen belüli munkahelyek és az iskola is kényelmesen, biztonságosan és közvetlenül elérhetővé válnak kerékpárral.„A” szakasz: Kétirányú kerékpárút kiépítése az 54. sz. út mentén a településközpontból,a Kossuth Lajos utcából a Bajcsy-Zsilinszky utcáig (kb. 72+520 – 72+810 km).A templom előtt a bal oldalon,majd átvezetés után a jobb oldalon vezetett kétirányú kerékpárút,az 54. sz. főútnál sárga villogós kerékpáros átvezetés létesítése tervezett.A 290 m hosszú kerékpárút szakasz meglehetősen szűk helyen vezet,emiatt a templomtól a Bajcsy-Zsilinszky utcáig csak a meglévő,nyílt csapadékárkok lefedésével kerülhet kialakításra.A 2,3 m burkolatszélességgel megépülő szakasz elhelyezése érdekében több fakivágásra és villanyoszlop áthelyezésre is szükség lesz,amelyet természetesen a zöldfelületek rendezése és a fák pótlása is kísér a beruházást követően.Jellemző rétegrend:15-20 cm folytonos szemszerkezetű zúzottkő alap;4 cm AC11 kötőréteg;3 cm AC4-8 kopóréteg.„B” szakasz:Két irányban kerékpáros nyomkijelölés a Bajcsy-Zsilinszky utca-Bajtárs utca összekötő szakaszon, a közúti burkolat szükség szerinti felújítását követően (1 200 m).Burkolati jelek felfestése: 30 méterenként 2 piktogrammal.Az 54. sz. közút a szakasszal párhuzamosan halad, ám a domborzati viszonyok, illetve a helyközi autóbuszforgalmat is kiszolgáló főút keresztmetszete és kötöttsége nem teszik lehetővé a kerékpárosok biztonságos közlekedését ezen a szakaszon,emiatt indokolt a közúttal párhuzamosan futó Bajtárs utca kijelölése a kerékpáros forgalom számára.A közintézmények megközelítése érdekében az utcában mindkét oldalon kerékpáros nyom kerül kijelölésre.Ennek indoka,hogy belterületen nem haladja meg a forgalom a 2000 egységjármű/napot.A kerékpáros forgalom közúti forgalomtól történő elválasztása emiatt nem indokolt,azonban a forgalomban jelenlétük kihangsúlyozása annál inkább.Az autósok idejében és kiválóan látják a kerékpárosokat,ez különösen az útcsatlakozásoknál,keresztezéseknél jelentősen növeli a biztonságot.„C” szakasz: 2,3 m szélességű, kétirányú kerékpárút kiépítése az 54. sz. főút mentén a Bajtárs utcától a temetőig (kb. 73+200 – 73+795 km), a főút szelvényezés szerinti jobb oldalán vezetve (595 m). A közúttal párhuzamosan futó kerékpárút szakasz, ahol szintén szükséges lesz a közút meglévő, nyitott csapadékvíz elvezető árkának elfedése, feltöltése.A szakaszon a közmű vezetékek kiváltására is szükség lehet, ennek pontos felmérése azonban csak a kiviteli tervezés során folytatott szakhatósági egyeztetések után történhet meg.Jellemző rétegrend:15-20 cm folytonos szemszerkezetű zúzottkő alap; 4 cm AC11 kötőréteg; 3 cm AC4-8 kopóréteg. Felhívás 3.1.1 D) 2) pontjának megfelelően az érintett szakaszokon a veszélyes, nem megfelelő burkolatminőség javításra kerül a kerékpáros nyom egyenletes, hullámmentes, csúszásmentes és döccenőmentes kialakítása érdekében. A projekt negyedik eleme a Felhívás 3.1.1. B) a) pontjában nevesített „Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében” intézkedés keretében gyalogátkelőhely létesítése.Kerékpáros átvezetés kialakítása felfestéssel,sárga villogóval,54. sz. főúton átvezetve az A) kerékpárszakaszhoz kapcsolódóan.Sárga villogós átvezetés technológiája:a sárga villogó lámpa kihelyezése a pályázat része,jelenleg megvan a zebra,a kerékpáros átvezetés kerül felfestésre. A projekt ötödik eleme a Felhívás 3.1.1. D) 3) pontjaiban nevesített Bajcsy-Zsilinszky utcához tervezett 15 állásos fedett kerékpártároló kihelyezése,amely behajtóval a kerékpáros nyomhoz csatlakoznak.A település életében fontos szerepet tölt be a helyközi buszközlekedés,az 54. sz. közút buszközlekedéssel érintett.A település szépen kiépített,új buszmegállója a Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésben található,így itt a közlekedési módok összekapcsolása érdekében a buszmegálló környezetében min. 15 férőhelyes fedett kerékpártároló épülhet ki a projekt keretében. A Felhívás 3.1.3. pontjának megfelelően Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenység: Szemléletformálás.Célja,hogy minél több császártöltési lakos válassza a kerékpárt fő közlekedési eszközének a napi ingázáshoz.Tervezett tevékenységek: az érintett császártöltési cégek DM levéllel történő bevonása, hogy munkahelyi szinten is ösztönözzék a munkavállalóik kerékpáros közlekedését; Rendszeres rovat megjelentetése a helyi újságban figyelemfelhívó és ösztönző céllal; Online közösségi kommunikáció; Néhány verseny szervezése: eljutási verseny különböző távokban (ezeken fontosnak tartjuk olyan nyeremények, repi anyagok kiosztását, melyek ösztönzik a jelenleg kerékpárt nem vagy csak ritkán használókat a kerékpárok előnyben részesítésére kellemetlen időjárási viszonyok között is -pl kerékpáros poncsó, esőkabát, vízálló táska, sárhányó, téli/ hidegebb időben történő biciklizéshez szükséges térdmelegítő, derékmelegítő, sapka, kesztyű, termo maszk, termo biciklis aláöltöző); Fixi, illetve hétköznapi bringás verseny ügyességi pályán, 500 métert rövid idő alatt megtevő goldsprint bajnokság; GPS-es biztonságtechnikai bemutatók; kerékpárszerelést és házi javítási/ karbantartási trükkökről szóló bemutató szervezése falunapon, rendezvényeken; az iskola tanárainak bevonásával kerékpáros kvíz, oktatás ügyességi játékokon keresztül. Műszaki- tartalmi elvárásoknak való megfelelés:A műszaki előírásoknak történő megfelelést a tervező nyilatkozatával igazolja a műszaki leírásban.Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak,a terv a KTSZ UME ÚT 2-1.201:2008 és ÚT 2-1.203:2010 műszaki előírás alapján készül. -A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.Gyalogosok közlekedése az akcióterületen: a projekt akcióterületének teljes szakaszán védett, gyalogos járdán történik. -A kerékpárút végszelvénye (C szakasz vége) a temetőhöz, a belterületi határhoz vezet, ez az egyik vég. A kerékpárút kezdete az (A szakasza eleje) az óvodához, a meglévő forgalomvonzó létesítménytől indul. Innen van térben a kerékpárút továbbvezetése a távoli jövőben. Itt egyelőre a kisforgalmú lakóövezetben tudnak tovább tekerni a kerékpárosok. -A kerékpárút mellett haladó 54-es közút forgalma meghaladja az 2000 E/nap/két irány átlagos napi forgalmat.A "B" szakasz kevésbé forgalmas, itt csak a kerékpáros nyom kijelölés indokolt. Tulajdonviszonyok bemutatása:A projekt az alábbi helyrajzi számokon valósul meg: Elsődleges helyszín: A) szakasz, Császártöltés belterület 475. hrsz, kivett közterület a Magyar Állam tulajdonában. Az 54. sz. út mentén a településközpontból, a Kossuth Lajos utcából a Bajcsy-Zsilinszky utcáig (kb. 72+520 – 72+810 km) tart ez a terület. EDF Démász vezetékjog található rajta. A Magyar Állam fejlesztéshez való hozzájárulásának beszerzése folyamatban.Másodlagos helyszín: B) szakasz a Bajcsy-Zsilinszky utca - Bajtárs utca összekötő szakasz. Két helyrajziszám érintett. Császártöltés belterület 2128. hrsz, kivett országos közút a Magyar Állam tulajdonában. 2363. hrsz kivett közterület Császártöltés Község Önkormányzatának tulajdonában. EDF Démász vezetékjog található rajtuk.A Magyar Állam fejlesztéshez való hozzájárulásának beszerzése folyamatban.Másodlagos helyszín: C) szakasz az 54. sz. főút mentén a Bajtárs utcától a temetőig (kb. 73+200 – 73+795 km. Érinti a 2414-es hrsz.t, mely kivett országos közút a Magyar Állam tulajdonában.EDF Démász vezetékjog található rajtuk.Tulajdonrendezésre nem kerül sor a projekt során, KKK jóváhagyás kikérése szükséges kizárólag 3 érintett helyrajziszám esetén.A fejlesztés nyomvonala GKSZ, GIP: GKSZ-1- es területek mellett megy. Az eddig nem részletezett Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés bemutatása: 7.1.A beruházás nem pontszerűen,hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként valósul meg.A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése kiemelten definiált cél a megye Területfejlesztési Programjában.Ennek eléréséhez minden egyes település egyedi élhetőségének fejlesztése, az ott található jellegzetességek, értékek megőrzése elengedhetetlen. Ehhez jól kapcsolódik az életszínvonalat, turisztikát növelő jelenlegi beruházás.Császártöltés komplex fejlesztési csomagjának első mérföldköve a jelenlegi projekt.Ennek folytatása a jövőben: a kerékpárút Hajós megyei jelentőségű pincéi és Kecel felé történő bővítése. 2.1. A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg. 2.2. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett 4.2. A fejlesztés során napelem szolgáltatja az energiát a gyalogos átkelőnél alkalmazott sárga villogó fényjelzőbe.

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2019. 05. 31.