Hartai önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása

,A projekt célja a Hartai Ráday Pál Általános Iskola A épületének, tornatermének és a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése, mely az ingatlanok költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza meg. b, A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A felmérések elvégzése után a fejlesztési javaslatok közül a legkomplexebb lett kiválasztva. Az „A” épület esetén a zárófödémet 20 cm vastag szigeteléssel kívánjuk ellátni és részleges nyílászáró csere történik. A Tornaterem épület esetén a homlokzatot 16 cm a lapostetőt 20 cm vastag szigeteléssel kívánjuk ellátni és nyílászáró csere van tervezve. A Polgármesteri Hivatal épület esetén napelemes rendszer telepítése történik 7 kW-os inverterrel. A meglévő gázkazánt korszerű Viessmann Vitodens 200-W típusú 2 db 60 kW névleges teljesítményű kondenzációs fali kazánra kívánjuk cserélni, továbbá szeretnénk az épületben található hőleadók szabályozhatóságát biztosítani. Akadálymentesítés szempontjából előzetes akadálymentesítési dokumentációt készítettünk egy ezen területen jártas szakemberrel. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épület megfelel a funkció szerinti követelményeknek, a fejlesztéssel érintett szervezet nyilatkozott arról, hogy egyetért a fejlesztéssel. Az intézményben nem működik nem támogatható funkció. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felülete 75%-ban még nem került felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt összetett beruházásként valósul meg, mivel 3 épület fejlesztését valósítja meg. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épület alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületen vízszigetelés nem lett betervezve. A meghatározott nyílászárók a vonatkozó TNM rendelet szerint kerültek kiválasztásra. Az intézmény a hőmegtartó képességének javítása által az épület "DD" kategóriát ér el, így a napelemes rendszer létjogosultsága is megteremtődik. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A telepítendő hőtermelő berendezés paraméterei projekt terv 6.3. alapján megfelelnek a felhívás 3.2.48-49. pontjainak. A tervezett napelemes rendszer meglévő csatlakozási ponton keresztül lesz csatlakoztatva, az épületre más forrásból nem lesz HMKE finanszírozva (nyilatkozat). A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelés a csatolmányokkal igazolt, karakterkorlát miatt nincs rögzítve.

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.02.28