Gara csapadékvíz elvezetés

Projektazonosító: TOP-2.1.3.-16-BK1-2017-00016

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2019.06.30.

A projekt célja: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések végrehajtása, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése.  Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges alkalmazkodási intézkedéseket.

A projekt tartalma: Petőfi utca – A Zrínyi utca és a Petőfi utca 22. sz. ingatlan közötti szakasz Zrínyi utca – A Petőfi utca és Partizán utca közötti szakasz Partizán utca – A Zrínyi utcától a Páncsics M. utca felé tartó mintegy 250 fm hosszú szakasz érintett a csapadékvíz elvetéssel.

A projekt várható eredménye: Az érintett utcákban Gara településen a csapadékvíz elvezetése megoldottá válik.