Fő utcai háziorvosi rendelő felújítása Szalkszentmártonon

A projekt célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. . Az egészségügyi alapellátó rendszerek fejlesztése döntően a megyei területfejlesztési program közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása és a vidék fenntartható fejlődése prioritáshoz egyaránt valamint hozzájárul a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is. Szalkszentmárton település Önkormányzata 3 db meglévő felnőtt háziorvosi – gyermekorvosi és fogorvosi praxis fejlesztése mellett döntött, mivel a jelenlegi infrastrukturális feltételek nem teszik lehetővé a szolgáltatások megfelelő minőségű nyújtását, összhangban a vonatkozó rendeletek előírásaival. Figyelembe véve az országos tendenciaként jelentkező tényt, hogy csak 2016. január és március között 69 háziorvosi praxis vált tartósan betöltetlenné az országban; így 307-re emelkedett azoknak a körzeteknek a száma, ahol legalább fél éve nincs már háziorvos (az Országos Alapellátási Intézet (Oali) nyilvántartása szerint); fontos célkiűzésnek tartjuk a megfelelő infrastruktúra mellett működő stabil háziorvosi ellátás megteremtését. A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a település biztosítani tudja a teljes lakosság számára a jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférést; az egészségügyi alapellátó rendszer hatékonyságának fejlesztését valamint a prevenció hatékonyságát. A projekt által érintett komplex fejlesztés keretében több alapellátási szolgáltatás integrálása történik egy épületbe – nevezetesen három egészségügyi alapellátási szolgálat fejlesztése történik: felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos. A fejlesztés érinti komplex rendelőintézet felújítást, eszközbeszerzést valamint szolgálati lakás felújítást is. Jelenleg dunavecsei Járóbeteg Szakrendelő látja el a környező települések lakosságának szakorvosi ellátását. A legközelebbi kórház (Dunaújvárosban) 30 km-re van, s a teljeskörű szolgáltatást nyújtó megyei kórházak szintén a 60 km-re lévő Kecskeméten vannak. A dunavecsei szakrendelő 7 település (Solt,-Újsolt,- Dunaegyháza,- Apostag,- Dunavecse,- Szalkszentmárton,- Tass ) kb. 20.500 lakosának szakorvosi ellátását látja el. A dunavecsei Szakrendelő Bács – Kiskun megye északi-nyugati régiójának egyetlen ilyen jellegű intézete. Modern J1-es minősítésű labor, belgyógyászat, traumatológia, ortopédia, komplex tüdőgondozó, SEF állomás, szemészet, nő és gyermeknőgyógyászat, urológia, RTG és UH diagnosztika fizikoterápia, gyógytorna és masszázs áll a betegek rendelkezésére. Az intézményben 21 szakdolgozó és 5 fő technikai munkatárs dolgozik a betegellátásban. Itt működik Apostag – Dunavecse – Szalkszentmárton – Tass települések összevont háziorvosi ügyelete, mely hétköznap 15 órától – másnap reggel 07 óráig, szombat – vasárnap és ünnepnapokon 24 óráig áll rendelkezésre. Ezenkívül nem finanszírozott magánrendelések pótolják a hiányzó egyéb szakmákat; fül-orr-gégészet, ideggyógyászat és pszhichiátria, rheumatológia, bőrgyógyászat. Dunavecse Szalkszentmártontól 10 km-re található. Személygépkocsival és autóbusszal közelíthető meg. Mindezen információk tehát különösen indokolják a tervezett projekt megvalósítását; egyrészt biztosítva a településen ill. a környékén élők biztonságos egészségügyi ellátásának biztosítása kapcsán, másrészt a szakorvosi központ terhelésének csökkentésének vonatkozásában. Mindez hozzájárul a stratégiai célul kitűzött egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítéshez; valamint a hiányzó ill. kiöregedő háziorvosi alapellátás feltöltését célzó célkitűzésekhez. A projekt fő célcsoportját a település felnőtt – és gyermekkorú lakosai egyaránt alkotják, hiszen az érintett rendelőintézet felnőtt – és gyermek praxisokat képviselnek. A településen a felnőtt lakosság száma a demográfiai trendeknek megfelelően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az egészségügy helyzete Szalkszentmártonon az országos tendenciáknak megfelelő képet mutat. El lehet mondani, hogy a regionális és megyei szinten is jellemző az alacsony születéskor várható élettartam Bács-Kiskun megye kistérségeiben is általánosnak mondható, ugyanakkor a Kunszentmiklósi kistérség a megyén belül nem tartozik a legkedvezőtlenebb térségek közé ebben a kontextusban. A háziorvosok statisztikai adataiból megállapítható, hogy a település esetében nagyobb a háziorvosok átlagos leterheltsége, összevetve azt a megyei és kistérségi vonatkozású adatokkal. A tervezett felújítás célja a teljes épületgépészeti és elektromos rendszer felújítása , a kor színvonalának megfelelő, biztonságosan üzemeltethető technológia kialakítása. Ennek kiegészítéseként az épület új, a korszerű hőtechnikai követelményeknek megfelelő nyílászárókat , a homlokzaton hőszigetelő rendszert, a padlás födémen pedig utólag elhelyezett hő-szigetelést kap. A tetőszerkezeten a héjazat cserére kerül, és párazáró fólia kerül az új cserép alá, a nedvesség beszivárgását megakadályozandó. Az épület belső részén az átalakításokhoz kapcsolódó szakipari és építőmesteri felújítások kerülnek elvégzésre. A felújítási munkák elkészülte után az Önkormányzat jóval gazdaságosabban, kisebb rezsiköltséggel tudja üzemeltetni az épületet, mely megújulva, kulturáltabb körülmények között tudja fogadni a lakosságot. Az orvosi ellátás színvonalának minőségi emelését szolgálja a gyógyászati eszközök tervezett beszerzése is. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt A tervezett fejlesztés során felújításra kerül a teljes rendelőintézeti komplexum, ahol a megújult környezetben helyet kap a felnőtt háziorvosi – a gyermek háziorvosi – valamint a fogorvosi rendelőintézet is. Felújításra kerül továbbá egy szolgálati lakás is, amelynek köszönhetően biztosítottá válik a hosszútávú stabil orvosi ellátás biztosításának feltétel rendszere. Kiemelt probléma, hogy 2012. 09.01. óta betöltetlen és 2013. 03.01. óta tartósan betöltetlen a gyermek háziorvosi praxis Szalkszentmártonban. A felnőtt háziorvosi ellátás vonatkozásában egyéb régiós városokkal végzett összehasonlítás azt mutatja, hogy Szalkszentmárton háziorvosaira jelentősen több beteg jut, mint a többi település esetében (Kecskeméten az érték 1.451, Szegeden 1.327, Békéscsabán 1.595, míg Makón 1.325 beteg jut egy háziorvosra; a felsorolt városok átlagától mintegy kétszeres értékben tér el Szalkszentmárton pozitív viszonylatban),összesen 2768 fő: 2.180 fő a felnőtt praxisnál, a gyermekorvosnál 588 fő. A tervezett projektbenyújtását megalapozó települési szintű igényfelmérés feltárta, hogy Szalkszentmárton lakosságának kulcsfontosságú az egészségügyi ellátások minőségi és mennyiségi feltételeinek javítása, különösen a háziorvosi rendelők működési körülményeit érintve. Azon felül, hogy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése kapcsán jelentős helyi szükséglet jelentkezik (igényfelmérésen alapulva), a fejlesztés szükségességét hatósági ellenőrzések megállapításai, a törvényi előírások betartásának kötelezettsége és az épület gazdaságtalan üzemeltetése is indokolja. A célcsoport elsődleges igénye a szolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, hiszen jelenleg nincs igazi lehetőség az épületben folytatható minőségi szolgáltatásnyújtásra. A kérdőíves felmérés reprezentatív felmérés alapján a megkérdezettek eloszlása alapján: A válaszadók száma: - nő:112 fő - férfi: 76 fő A válaszadók életkora alapján - 18 év alatti: 38 fő - 19-35 év közti: 40 fő - 36-50 év közti: 52 fő - 51-65 év közti:40 fő - 66 év feletti: 18 fő A településen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők száma: 188 fő A válaszadók milyen gyakran látogatják a fenti intézmény(eke)t: - havonta többször:76 fő - havonta egyszer: 48 fő - ritkábban, mint havonta egyszer: 64 fő - nem volt még: 0 fő A válaszadók az alábbiakat jelölték meg véleményükként: a) az épület külseje - megfelelő, elégedett vele:14 fő - fejlesztendő/felújítandó:172 fő - nem tudja: 0 fő b) az épület megközelíthetősége - megfelelő, elégedett vele:60 fő - fejlesztendő/felújítandó:128 fő - nem tudja: 0 fő c) az intézménynél a parkolási lehetőség - megfelelő, elégedett vele:26 fő - fejlesztendő/kialakítandó/bővítendő:162 fő - nem tudja:0 fő d) a mozgáskorlátozottak igényeinek való megfelelőség - megfelelő: 76 fő - nem kialakított:104 fő - nem tudja:8 fő e) a váróterem komfortossága, esztétikussága (berendezés/bútorzat mennyisége, minősége, állapota) - megfelelő:22 fő - fejlesztendő:166 fő - nem tudja:0 fő f) a rendelő orvosi eszközökkel/műszerekkel/gépekkel való felszereltsége - megfelelően ellátott:8 fő - fejlesztendő, elavult:180 fő - nem tudja:0 fő A válaszadók szerint az alábbiak fejlesztése szükséges: - külső felújítás:170 fő - belső felújítás:88 fő - külső akadálymentesítés:60 fő - belső akadálymentesítés:76 fő - parkosítás/udvarrendezés:112 fő - belső bútorzat fejlesztése:96 fő - orvosi eszközök/műszerek cseréje: 132 fő - betegek számára a mosdó helyiségek felújítása:94 fő - parkoló kialakítása/bővítése:102 fő Az intézménnyel kapcsolatos egyéb fejlesztési ötletek és vélemények 2 fő véleménye szerint az asszisztens és az orvos külön helységben tevékenykedjen. Jelenleg egy helyiségben vannak. 4 fő szerint hangszigetelés szükséges az orvosi szobára. Megállapítható tehát, hogy valós szükségletként jelentkezik az az igény, hogy a rendelőintézetként funkcionáló épületet, a benne található felnőtt – gyermek háziorvosi praxist valamint fogorvosi érintően a mai kor követelményeinek megfelelően fel kell újítani.A beteg számára szükség van kulturált várakozás lehetőségére, a megfelelő higiéniás feltételek megteremtésére. Természetesen az ott dolgozóorvosok és nővérek véleménye is begyűjtésre, összegzésre került, amely alapján készült a jelen projektet megalapozó tervezési program. A pályázati felhívás alapján háziorvosi rendelő fejlesztése azon települések esetében támogatható, ahol a fejlesztendő háziorvosi szolgálat által az adott ellátási körzetben ellátott betegek száma eléri az 900 főt, mely feltételnek Szalkszentmárton településén meglévő igények messzemenően teljesítik. Az ellátott betegek száma esetében kizárólag az ellátási körzetbe tartozó, OEP által igazolt ellátandó lakosságszám (leadott kártyaszám nem!) került figyelembe vételre. A felnőtt létszám 2180 fő, gyerek létszám 588 fő. A szalkszentmártoni háziorvosi és fogorvosi praxisok évek óta, vállalkozási formában a társadalombiztosítás Egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgálat, amelyek az önkormányzattal területi ellátásra szerződtek le. A praxisok 1-1 fő állású orvosai folyamatosan látják el háziorvosi teendőiket, mint felnőtt háziorvosok. Feladatkörükbe tartoznak a betegellátás és gondozás, primer, szekunder és tercier prevenciós tevékenységek, a betegségszűrés, felvilágosítómunka, tanácsadás, és egyre inkább előtérbe kerülő egészséges életmódra nevelés mellett a járványügyi feladatok. Jelentős további feladatként jelentkezik az orvos szakértői vizsgálat és a társadalombiztosítási, és szociális juttatásokra és kedvezményekre való jogosultság véleményezése,valamint mindezek adminisztrációja és dokumentációja. Az érintett háziorvosi praxisok vonatkozásában a leggyakoribb megbetegedések: -magasvérnyomás-betegség - a szív-érrendszeri-és cerebrovascularis-betegség - az anyagcsere betegségek - a reumatológiai kórképek - daganatos megbetegedések - a psychosomatikus tünetegyüttes - krónikus tüdőbetegségek - szezonálisan jelentkező halmozottan előforduló fertőzőbetegségek (pl influenza, nyári hasmenés" stb) és nem fertőző betegségek (pl pollen allergia). A rendelőknek helyet adó épület Szalkszentmárton Önkormányzat tulajdonában van. Az épületben Szalkszentmárton felnőtt - gyermek háziorvosi körzet egészségügyi alapellátása; valamint fogorvosi alapellátása történik az önkormányzattal területi ellátási kötelezettség vállalással kötött szerződés alapján. Ezen szerződés szerint, az önkormányzat feladata engedélyképes orvosi rendelő biztosítása, valamint azon eszközök és berendezések szükség szerinti folyamatos felújítása,korszerűsítése és pótlása, melyek a jogszabályban meghatározott háziorvosi működés feltételei. Az épületben jelenleg gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi , valamint fogorvosi rendelők és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységek, valamint egy szolgálati lakás kerültek kialakításra. Fő szerkezetei a hatvanas évek végének technikai színvonalát képviselik – falszerkezet, nyílászárók, héjazat , elektromos és gépészeti rendszerek – melyek mára már jelentősen elavultak , néhány esetben pl. tetőszerkezet az épület állagát is veszélyeztetik hosszútávon , valamint igen magas költséggel ( pl. fűtés ) üzemeltethető. Az épületen állagmegóvás céljából időnként a lehetőségekhez képest karbantartási munkálatokat is végeztek , valamint megtörtént az épület akadálymentesítése is , mivel ezek nélkül még minimálisan sem tölthetné be a neki rendelt funkciót. A kisebb javítások és átalakítások ellenére elmondható, hogy az épület hő technikailag és elektromos valamint gépészeti rend-szereit tekintve korszerűtlen , elavult és egy nagyobb léptékű állagmegóvási felújítás is szükségessé vált. A tervezett felújítás célja a teljes épületgépészeti és elektromos rendszer felújítása , a kor színvonalának megfelelő, biztonságosan üzemeltethető technológia kialakítása. Ennek kiegészítéseként az épület új, a korszerű hőtechnikai követelményeknek megfelelő nyílás-zárókat , a homlokzaton hőszigetelő rendszert, a padlás födémen pedig utólag elhelyezett hőszigetelést kap. A tetőszerkezeten a héjazat cserére kerül, és párazáró fólia kerül az új cserép alá, a nedvesség beszivárgását megakadályozandó. Az épület belső részén az átalakításokhoz kapcsolódó szakipari és építőmesteri felújítások kerülnek elvégzésre. A felújítási munkák elkészülte után az Önkormányzat jóval gazdaságosabban, kisebb rezsiköltséggel tudja üzemeltetni az épületet, mely megújulva, kulturáltabb körülmények között tudja fogadni a lakosságot. Az orvosi ellátás színvonalának minőségi emelését szolgálja a gyógyászati eszközök tervezett beszerzése is. Önállóan támogatható tevékenységek A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható: Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek,iskola-egészségügyi ellátásnak, fogorvosi rendelőnek, helyt adó helyiségek és épület felújítása (beleértve az épületgépészetet). Jelenleg is meglévő, működő praxisok fejlesztését tervezzük. A projekt keretében építészeti munkák keretében megtörténik 350 m2 meglévő tetőfedés és lécezés bontása; meglévő tetőfelület síkjának javítása, felület átvizsgálása; tetőfólia elhelyezése; cseréplécezés készítése tetőfelületre vetítve, a szükséges ellenlécezéssel; Új tetőfedés készítése a szükséges kiegészítő szerelvényekkel (hófogó, szellőző csetép, stb.) a szükséges deszkázási munkálatokkal kiegészítve. Nyílászáró csere vonatkozásában 2 db kétszárnyú – ill. 2 db egyszárnyú bejárati ajtó kerül elhelyezésre ill. 19 db homlokzati nyílászáró csere valósul meg Uw<1,15 W/m2K értékkel. Meglévő rossz állapotú vakolat leverésre kerül és 17cm vastag homlokzat hőszigetelés homlokzati szinezés történik, és padlásfödém hőszigetelés 20cm vastag gyapottal; valamint 14 cm lábazat szigetelés valósul meg. Az elektromos rendszer teljes egészében újravezetékelésre kerül; új védőcsövezéssel valamint új elektromos szerelvények valamint mennyezeti és fali lámpák kerülnek elhelyezésre. A fűtés és HMV korszerűsítés kondenzációs kombi gázkazánnal és fűtésszabályozás termoszelepekkel valamint új lapradiátorokkal az épület "CC-korszerű" energetikai besorolást kap. A tervezett projekt során a felújításokhoz kapcsolódóan elkészülnek a részletes kivitelezési tervek. Felújításra szánt Orvosi rendelők területe 245,67 m2 Tervezett munkálatok: Tetőszerkezethez kapcsolódó építési-felújítási munkák Meglévő homlokzati nyílászárók bontási munkái Új homlokzati nyílászárók elhelyezése Homlokzathoz kapcsolódó hőszigetelési munkák Meglévő elektromos rendszer felülvizsgálata , szükség szerint új rendszer kialakítása, a hasznosítható meglévő elemek felhasználásával Meglévő gépészeti rendszer felülvizsgálata , szükség szerint új rendszer kialakítása, a hasznosítható meglévő elemek felhasználásával Négyzetméterenkénti fajlagos költség nettó: 146 481 Ft Összes bekerülési költség bruttó Orvosi rendelők : 45 702 200 Ft Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg: a) Eszközbeszerzés: A működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, és egyéb eszköz beszerzése . A rendelőintézetbe beszerzésre kerülnek a jelenleg hiányként jelentkező eszközök szintén a pályázati felhívás útmutatójával összhangban, az alábbi eszközök vonatkozásában a felnőtt , a gyermek háziorvosi és a fogorvosi alapellátás fejlesztésére. A felsorolt eszközök között a sürgősségi ellátás eszközei is megtalálhatók. A felsorolt eszközök között a sürgősségi ellátás eszközei is megtalálhatók. Sürgősségi ellátás eszközeinek beszerzésekor orvosi rendelő kompetens alkalmazottja vállalja legalább 5 évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését, erről szóló nyilatkozatot csatoljuk. Minden eszköz megfelel a szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletnek. Eszköz megnevezése Darabszám ESZCSM rendelet háziorvosi ellátás +46 sürgősségi betegellátás - Készenléti táska 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök - Fogászati egység 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök -Autokláv fogászathoz 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszköz -Kéziműszerek fogászathoz 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök - Kézidarabok (forgóműszer) 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök -Fogászati röntgenkészülék 1 Szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök - Apró műszer (apex locator, gyökértágító) 1 EKG blutooth 1 Defibrillator 1 Testsúly, magasság, testtömeg, haskörtérfogat, érzékszervek - hangvilla, auditométer stb. az 51/1997 nm rendeletben megjelölt laborparaméterek mérését támogató eszközök, doppler…. - Személyi mérleg állványos, magasság mérő rúddal 1 ESZCSM rendelet háziorvos - Vérnyomásmérő 2 ESZCSM rendelt háziorvos - Fonendoszkóp 2 ESZCSM rendelt háziorvos – Otoskop 1 Tervezett beszerzés összesen: 16 527 801 Ft c) Önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakóingatlan fejlesztése: Felújításra szánt Szolgálati lakás fejlesztése 72,04 m2 Tervezett munkálatok: Tetőszerkezethez kapcsolódó építési-felújítási munkák Meglévő homlokzati nyílászárók bontási munkái Új homlokzati nyílászárók elhelyezése Homlokzathoz kapcsolódó hőszigetelési munkák Meglévő elektromos rendszer felülvizsgálata , szükség szerint új rendszer kialakítása, a hasznosítható meglévő elemek felhasználásával Meglévő gépészeti rendszer felülvizsgálata , szükség szerint új rendszer kialakítása, a hasznosítható meglévő elemek felhasználásával Négyzetméterenkénti fajlagos költség nettó: 109 301 Ft Összes bekerülési költség bruttó szolgálati lakás : 10 000 000 Ft. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: C)Energiahatékonysági intézkedések A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerül az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése. Jelen projekt keretében ezért kizárólag olyan tevékenység valósul meg, melyben a tárgyi épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és az útmutatóban felsorolt pontokban kifejtett beruházások megvalósítását tervezik. A felújítást követően a 17cm vtg homlokzat hosszig., homlokzati nyílászárózáró csere Uw<1,15 W/m2K értékkel és padlásfödém hőszigetelés 20cm vtg gyapottal, valamint fűtés és HMV korszerűsítés kondenzációs kombi gázkazánnal és fűtésszabályozás termoszelepekkel az épület "CC-korszerű" energetikai besorolást kapna.