Fenntartható közlekedésfejlesztés Akasztón

Projektazonosító: TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00001

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2018.10.31.

Projekt célja: A projekt célja, hogy Akasztón egy fenntartható közlekedés valósuljon meg. Jellemző probléma az országos közút átkelési szakaszainak nem gyalogos- és kerékpáros barát kialakítása, amelynek következménye, hogy a település élhetősége jelentősen csökkent. A projekt célkitűzése az akasztói lakosság körében az egészséges életmód elterjesztése valamint a helybeliek és az átutazók biztonságos közlekedésének elősegítése. A projekt célja, hogy a meglévő út újra új kerékpárútként működjön.

Projektelem tartalma: A főúttól történő leválasztás, főútra csatlakozó utaknál felfestéssel átvezetés, hiányzó táblák pótlása. A burkolat megerősítése a meglévő 2,0 méteres burkolat szélességen. A burkolat-megerősítés pályaszerkezete:3,0 cm AC-8 kopóréteg;4,0 cm AC-16 kötőréteg;meglévő rétegrend. A hiányzó táblák pótolva lesznek. A kerékpárút tengelyébe a sárga színű tengelyvonalat fel kell festeni.

Összesen négy gyalogos átkelő lesz létrehozva. Automata jelzőlámpás csomópontban 1-1 új átkelőhely létesítése. A meglévő Fő utcai gyalogátkelőhely mellé a Fő utca és Szent István utca csomópontjába a 1187-es hrszre, valamint a csomópont másik oldalán a Fő utcára. A harmadik átkelő: a Fő úton meglévő másik gyalogátkelőhely 5-6 méterrel lesz áthelyezve. Felfestés történik, nyomógombos lámpa kihelyezés és a lámpák össze lesznek hangolva. Itt biztonságos levezetés lesz. A közvilágítás és fényjelzőkészülékek tartóoszlopait, kábeleit el kell helyezni. A gyalogátkelőhelyeknél járdakapcsolatok épülnek térkő burkolattal kiépítve a közút burkolat széle és a járda burkolatok között. A negyedik: az 5306-os Csengődi út és Fő utca torkolatánál 1 db lámpás vezérlés nélküli gyalogátkelőhely kerül a Csengődi úti ágra telepítve a 432-es hrsz-ra.

„Forgalomcsillapítás” intézkedés keretében 15 db B+R parkolóhely lesz kialakítva a Fő utcai óvoda és a Solt–Kiskőrös irányaiban található buszmegállók szomszédságában a 1182-es hrszen. A parkolósávoknál a burkolat szélen süllyesztett szegély épül. Külső szélén kiemelt szegély. Burkolat szélesség 2,5 méter. A parkolósáv külső széle és a meglévő járda, illetve kerékpárút között zöldsáv létesül. A meglévő buszöböl behajtó ágán a burkolatszél mellé kiemelt szegély épül. A parkoló sávok mellett meglévő táblákat, kilométer jelzőt át kell helyezni. A várakozni tilos táblát be kell vonni. Új parkolóhely táblákat ki kell helyezni. Felállási helyeket fel kell festeni. A hiányzó gyalogos járda pótlása akadálymentesítéssel a Szent István utcában a 1187-es hrszen 548 méter hosszan 2 méter szélességben, a Szent István úton a 2179. hrszen 180 méter hosszan 2 méter szélességben és a Fő úton a 1159/5. hrszen 280 méter hosszan 1,5 méteres szélességben lesz. 20 állásos kerékpártároló kihelyezés a 1182-es hrszen, a buszmegálló közelébe. A fejlesztés során létrejövő/felújított infrastruktúra energiaigényét legalább részben helyben megtermelhető, megújuló energiák felhasználásával (pl.: napenergia) elégíti ki. Ennek eszköze: a gyalogos átkelőnél legalább egy lámpa napelemmel történő energiaellátása lesz biztosítva.

Projekt várható eredménye: Komplex, a fenntartható közlekedés, egészséges életmód népszerűsítésének megvalósítása.