Fenntartható közlekedésfejlesztés Akasztón

Projekt célja:A projekt általános célja,hogy olyan komplex,a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedéscsomag valósuljon meg Akasztó centrumában, mely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető akasztói környezet és közlekedés kialakulásához, ezzel elősegítve a település lakosainál a társadalmi szempontból hasznosabb és erőforrás hatékonyabb közlekedési módok választását.A projektbe tervezett kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat megteremtéséhez,mivel a 2007-13-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból megvalósult külterületi kerékpárszakasz belterületi folytatását hozza létre.Akasztón is, mint más átlagos kisebb alföldi településen jellemző probléma az országos közút átkelési szakaszainak nem gyalogos- és kerékpárosbarát kialakítása,amelynek következménye,hogy a helybéli társadalmi rétegek mobilitási lehetőségei drasztikusan beszűkültek,a település élhetősége jelentősen csökkent.A fejlesztés helyszínén átmenő 53-as számú főút a tompai határátkelőhelyhez vezet,ezért jelentős az átmenő nemzetközi tehergépjármű forgalom és ezen az úton keresztül kapcsolódik Akasztó a környező településekhez.A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának tájékoztatása alapján az elmúlt 5 évben 9 anyagi káros baleset,4 kerékpáros könnyű sérüléssel járó baleset,5 súlyos sérüléssel járó kerékpáros,1 súlyos sérüléssel járó gyalogos és 2 halálos gyalogos baleset történt.A projekt specifikus célkitűzése az akasztói lakosság körében az egészséges életmód elterjesztése valamint a helybeliek és az átutazók biztonságos közlekedésének elősegítése.Nem elhanyagolható szempont az sem,hogy az átmenő tranzitforgalom zavartalanságának biztosításával majd a fékezések okozta zaj és a környezeti ártalmak is csökkenni fognak.Megvalósítandó tevékenységek: 1.A Felhívás 3.1.1 A) pontjában rögzített „Településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmény kijelölésével” az 53-as országos közút akasztói szakasza mentén 1500 folyóméteren. A kerékpárút nyomvonalával érintett önkormányzati (1159/3. hrsz) tulajdonú közút burkolatminősége a közlekedésbiztonságot veszélyezteti, indokolt az önkormányzati út felújítása.1992-ban saját forrásból épült Csengődi utca torkolatától Kiskőrös felé vezető településhatárig tartó kerékpárút az elmúlt 20 év alatt megsüllyedt, berepedezett, összetört a folyamatos karbantartás ellenére. A 20 évvel ezelőtti kialakítás 2015-re már nem tette lehetővé a biztonságos kerékpárútként történő használatot (műszaki állapota megromlott, veszélyes, kitáblázottsága és útburkolati jelölése hiányos), ezért a Közlekedési Hatóság közúttá minősítette vissza 2015-ben.A projekt célja, hogy a meglévő út újra új kerékpárútként funkcionáljon.A kiépítésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény felülete egyenletes, hullámmentes, csúszásmentes és döccenőmentes lesz. Projektelem tartalma: Fő úttól történő leválasztás,főútra csatlakozó utaknál felfestéssel átvezetés,hiányzó táblák pótlása. KKK-val történt egyeztetést követően a burkolat megerősítése a meglévő 2,0 méteres burkolat szélességen. A jelenlegi nyomvonal nem változik, korrekció nem létesül, szélesíteni nem kell. A burkolat-megerősítés pályaszerkezete:3,0 cm AC-8 kopóréteg;4,0 cm AC-16 kötőréteg;meglévő rétegrend. A hiányzó táblák pótolásra kerülnek. A kerékpárút tengelyébe a sárga színű tengelyvonalat fel kell festeni. 2.Felhívás 3.1.1. B) b) pontjában nevesített „Forgalomcsillapítás” intézkedés keretében összesen négy gyalogos átkelő kerül létrehozásra. Automata jelzőlámpás csomópontban 1-1 új átkelőhely létesítése történik a gyalogos forgalom balesetmentes átkelésének biztosítására. A meglévő Fő utcai gyalogátkelőhely mellé a Fő utca és Szent István utca csomópontjába a 1187-es hrszre, valamint a csomópont másik oldalán a Fő utcára. A harmadik átkelő: a Fő úton meglévő másik gyalogátkelőhely 5-6 méterrel áthelyezésre kerül, mert biztosítani kell a Dózsa György utcából legalább 1 autó kikanyarodását és a megépülő nyomógombos lámpához történő felzárkózását. Burkolat felújítás nincs, felfestés történik, nyomógombos lámpa kihelyezés, lámpák összehangolása. Itt biztonságos levezetés kerül megoldásra az ott közlekedő járművek,gyalogosok,kerékpárosok érdekeit figyelembe véve. Ezzel válik biztonságossá a projekt keretében megújuló egyoldali kerékpárút túloldalra történő átvezetése is.A közvilágítás és fényjelzőkészülékek tartóoszlopait,kábeleit el kell helyezni. A gyalogátkelőhelyeknél járdakapcsolatok épülnek térkő burkolattal kiépítve a közút burkolat széle és a járda burkolatok között. A negyedik: az 5306-os Csengődi út és Fő utca torkolatánál 1 db lámpás vezérlés nélküli gyalogátkelőhely kerül a Csengődi úti ágra telepítve a 432-es hrsz-ra. A területen óvoda található 150 méterre, a fejlesztése elsődleges célközönsége az óvodás gyermekek és szüleik. Az óvoda mellett sűrű forgalmat indukál még az itt található buszmegálló,italbolt,cukrászda,posta,művelődési ház. Csak burkolatfelfestés történik. 3.A Felhívás 3.1.1. B) b) pontjában nevesített „Forgalomcsillapítás” intézkedés keretében 15 db B+R parkolóhely kialakítása a Fő utcai óvoda és a Solt–Kiskőrös irányaiban található buszmegállók szomszédságában a 1182-es hrszen.A parkolósávoknál a burkolat szélen süllyesztett szegély épül.Külső szélén kiemelt szegély.Burkolat szélesség 2,5 méter.A parkolósáv külső széle és a meglévő járda,illetve kerékpárút között zöldsáv létesül.A meglévő buszöböl behajtó ágán a burkolatszél mellé kiemelt szegély épül,hogy az öböl területén már fizikai akadály is legyen a parkolás meggátolására.A parkoló felületek tervezett pályaszerkezete:8,0 cm vtg. térkő burkolat,3 cm vtg. NZ 0/5 homokágy,20 cm vtg. szórt alap,20 cm vtg. fagyvédő szemcsés anyag ágyazat,tömörített altalaj.Tervezett új térkő burkolat parkolóban 8 cm: 238,657 m2.Tervezett új térkő burkolat járdakapcsolatoknál 6 cm:188,39 m2.A parkoló sávok mellett meglévő táblákat,kilométer jelzőt át kell helyezni.A várakozni tilos táblát be kell vonni.Új parkolóhely táblákat ki kell helyezni.Felállási helyeket fel kell festeni. 4. Felhívás 3.1.2. D) 4. pontjában nevesített hiányzó gyalogos járda pótlása akadálymentesítéssel a Szent István utcában a 1187-es hrszen 548 méter hosszan 2 méter szélességben, a Szent István úton a 2179. hrszen 180 méter hosszan 2 méter szélességben és a Fő úton a 1159/5. hrszen 280 méter hosszan 1,5 méteres szélességben. 5. Felhívás 3.1.2. D) 3. pontjában nevesített 20 állásos kerékpártároló kihelyezés a 1182-es hrszen, a buszmegálló közelébe. 6. A Felhívás 3.1.3. pontjának megfelelően Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenység: A szemléletformálás célja, hogy minél több akasztói lakos válassza a kerékpárt fő közlekedési eszközének, hiszen olcsó, biztonságos, egészséges és környezetkímélő.Tervezéskor a lakosokat három fő célcsoportra osztottuk kerékpározási szempontból: iskolába járó gyerekekre, munkába járó felnőttekre és sport és szabadidős célú kerékpározókra.Tervezett tevékenységek:bebiciklizés megvalósítása a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a helybéliekkel, az érintett vállalkozások képviselőivel;szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár);kerékpárszerelést és házi javítási/ karbantartási trükkökről szóló bemutató szervezése;eljutási verseny különböző távokban használva a már meglévő kerékpárhálózatokat (Kiskőrös,Solt,Kiskunhalas,Soltvadkert,Bócsa),GPS-es biztonságtechnikai bemutatók/versenyek szervezése a kihívást kedvelőknek.Ezeken fontosnak tartjuk olyan nyeremények,repi anyagok kiosztását,melyek ösztönzik a jelenleg kerékpárt nem vagy csak ritkán használókat a kerékpárok előnyben részesítésére kellemetlen időjárási viszonyok között is (pl kerékpáros poncsó, esőkabát, vízálló táska, sárhányó, téli/ hidegebb időben történő biciklizéshez szükséges térdmelegítő, derékmelegítő, sapka, kesztyű, termo maszk, termo biciklis aláöltöző),a kivitelezés végétől kezdve rendszeres rovat megjelentetése a helyi újságban. Tulajdonviszonyok bemutatása:A projekt 6 helyrajzi számon valósul meg, a tervezési szakasz hossza 2,0 km belterületen.Hrszek:1182 kivett kultúrház,432 országos közút,1159/3 kivett közút,1159/5 kivett közút,1187 kivett közterület,2179 kivett közút.A 1195/5,1182 és 432. hrsz-ek a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő állami tulajdonok.Előzetes KKK-val történő egyeztetéseknek megfelelően a szervezet hozzájárulásának a projekt megvalósításához,aktiválásához és fenntartásához nincs akadálya.A 1195/3-as, 1187-es és 2179-es helyrajzi számok Akasztó Község Önkormányzatának tulajdonában állnak, per- és igénymenetesek.Az érintett területeken EDF Démász vezetékjogok találhatóak. Műszaki- tartalmi elvárásoknak való megfelelés:A műszaki előírásoknak történő megfelelést a tervező nyilatkozatával igazolja a műszaki leírásban.Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak,a KTSZ UME ÚT 2-1.201:2008 és ÚT 2-1.203:2010 műszaki előírás alapján készülnek. -Egyoldali kerékpárút tervezés történt a projekt keretében,nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros közlekedés kialakítása az 53-as közút akasztói szakaszán,tekintettel a hely hiányra.A szakasz oldalváltást csak annál a kereszteződésnél tartalmaz, ahol megépül az új nyomógombos átkelő. -200 méternél ritkább útcsatlakozások és útkereszteződések találhatóak. -Gépjárműforgalomtól elválasztott önálló kerékpárforgalmi létesítmény kerül a projektben felújításra.Gyalogos közlekedésre a szakaszon a túloldalon kijelölt gyalogos járdán van lehetőség.Egy szakaszon,egy oldalán közlekedik gyalogos és kerékpáros,az elkülönítés zöld sávval fog megtörténni. -A fejlesztés megvalósulásával akadálymentesen és biztonságosan el lehet jutni majd Kiskőrös irányában a 2015-ben készült Akasztó- Kiskőrös- Halascsárda kerékpárúton,Kiskőrösön és Soltvadkerten keresztül egészen a 40 km-re levő Kiskunhalasig valamint a 30 km-re levő Bócsáig.Solt irányában a 2008-ban készült 3,5 m széles járda-kerékpárúton,mely átvezetése az 53-as fő úton a Dózsa Gy út csatlakozásánál létesülő nyomógombos jelzőlámpánál történik a túloldalon folytatódó járda- kerékpárúthoz,mely az Iskola utcánál csatlakozik az Akasztó–Kiskőrös-Halascsárda kerékpárúthoz,ami a településtől 3 km-relévő Halascsárda és Horgászparkhoz vezet.A kerékpárút hamarosan továbbépül Solt településig és csatlakozik az EUROVELO 6-os nemzetközi kerékpárút rendszerhez.Az érintett települések,Akasztó,Dunatetétlen és Solt önkormányzata részéről már megkezdődtek az ezzel kapcsolatos TOP projekt munkálatai. -A kerékpárforgalmi létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás és parkolás megakadályozása érdekében fényvisszavető jelzéssel ellátott behajtásgátló és az önkormányzat közmunkásai által gyártott virágtartó ládákkal kívánjuk megóvni és szépíteni a kerékpárutat és környezetét. -Az 53-as út forgalma a belterületi szakaszon: 3647-5276 E/nap.A fejlesztés helyszínének forgalma a Magyar Közút igazolása alapján már 2010-ben elérte a 4431 egységjárművet naponta.Általános forgalmi adatok szerint ebben az évben az akasztói közlekedők 8%-át kerékpárosok tették ki. -A projekt keretében burkolatfelújításra kerülő önkormányzati tulajdonú útaz alábbi közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik:a teljes érintett útszakaszon meglévő zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer működik (A terv ezen nem változtat),gázvezeték,vízvezeték,szennyvízvezeték,csapadékvíz csatorna,elektromos,kábeltévé,telefon légvezetékek és földkábelek. A meglévő légvezetéktartó oszlopok, földfeletti közmű szerelvények a helyükön maradnak. -A forgalom mértékének a csökkentése érhető el a fenntartható települési közlekedés érdekében a jelzőlámpák beiktatásával. Eddig nem részletezett Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés: 1.A beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.Közel 300 ember közelíti meg naponta a munkahelyét kerékpáron (2 őstermelői halászat,csárda,őstermelői juhászatok,szarvasmarha telepek,nádfeldolgozó,a centrumban minden hivatalos intézmény,boltok,cukrászda található a nyomvonalon).Ehhez tartozik még a rekreációs,turisztikai kerékpározás (Kiskunsági Nemzeti Park) és horgász turizmus (Duna- völgyi Főcsatorna,Kiskunsági csatorna,Halascsárda és Horgászpark). 2.A beruházás megvalósítása nem vezet a környezet indokolatlan károsításához.A kivitelezés nem érint környezetvédelmi szempontból védett és Natura 2000 besorolású területet.A létesítmények mellett az úton haladó autók egyenletesebb (rendezettebb körülmények közötti) forgalma kedvezőbb mértékű por-és zajszennyezést eredményez. 3.A beruházás nem pontszerűen, hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként valósul meg.A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése, az elvándorlás visszaszorítása kiemelten definiált cél a megye Területfejlesztési Programjában.Ennek eléréséhez minden egyes település egyedi élhetőségének fejlesztése, az ott található jellegzetességek,értékek megőrzése elengedhetetlen.Ehhez jól kapcsolódik az életszínvonalat,turisztikát növelő jelenlegi beruházás. 2.1.A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. 2.2.A projekt nem kedvezményezett a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból. 2.4.A megvalósítandó fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak belterületi folytatásához.Akasztó 2011. augusztus 15-én hatályba lépett támogatási szerződésében KÖZOP-3.2.0/C-08-2010-0008-as kóddal támogatás nyert kerékpárút hálózat fejlesztésre Kiskőrös és Akasztó között.Az 53. számú főút mentén,külterületi,önálló nyomvonalon,egy oldalon vezetett,kétirányú kerékpárút valósult meg 2,0m burkolat szélességben.A 10,093km hosszú új kijelöléssel létrejött kerékpárforgalmi létesítmény három szakasza:Kiskörös I. szakasz, 53. sz. főút 26+595- 22+926 km;Akasztó I. szakasz, 53. sz. főút 16+967- 19+482 km;Akasztó II. szakasz,53. sz. főút 16+967- 14+101 km.Jelen fejlesztési csomag kerékpárút felújítási eleme ennek a szakasznak a belterületi folytatása lesz. 3.1.A beruházás nyomvonala mentén,vagy kerékpárosbarát településrész, település kialakítása esetén a fejlesztés területén elhelyezkedő gazdasági üzemek,vállalkozások száma jelentős.A település 42 vállalkozásának 80%- a a beruházás nyomvonala mentén és annak 200 m-es vonzáskörzetében található.Azonban minden vállalkozás megközelítése a beruházási szakaszon történik. 3.2.A kialakításra kerülő közlekedésfejlesztések nem javítják gazdasági terület elérhetőségét (GIP, GKSZ besorolású területek), az akcióterületen és környékén nincsenek ilyen besorolású ingatlanok. 4.1.A település nem kifejezetten alkalmaz Környezeti szempontokat az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél. 4.2.A fejlesztés során létrejövő/felújított infrastruktúra energiaigényét legalább részben helyben megtermelhető, megújuló energiák felhasználásával (pl.: napenergia) elégíti ki. Ennek eszköze: a gyalogos átkelőnél legalább egy lámpa napelemmel történő energiaellátása lesz biztosítva. 5.1.A lakossággal partnerségi tervezés folyik. 

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.10.31