Dusnoki Óvoda és Bölcsőde fejlesztése

Projketazonosító: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00008

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2019.12.30.

A projekt célja: A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi összetartozáshoz, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá.

A projekt tartalma:  A projekt során teljes vezeték és világítás csere, terasz lefedése, eszközbeszerzés, szabadtéri zuhany kialakítása, gyermekpancsoló felállítása, konyhai tárgyak beszerzése valósul meg.

A projekt várható eredménye: A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.