Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Csátalján

Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00018

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2018.12.31.

A projekt célja: Csátalja község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése.

A projekt tartalma: A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: - CS-1-1-0 jelű csatorna: A kibontott zárt csatornaszakaszt rendezett földmedrű árokra tervezik átépíteni. A jelenlegi helyzetben a kibontott zárt elvezető a csapadékvizet sem elvezetni, sem elszikkasztani nem tudja.

A tervezett földárok teljes hossza: 245,7 m. A kapubejárók alatti zárt csapadékcsatornát O60 cm átmérőjű beton átereszekre kell cserélni. - CS-1-2-0 jelű csatorna: A Damjanich utcában a 2-6 házszámok előtti járdán a jelenlegi állapotban megáll a csapadékvíz. Mivel a csapadékvíz nagy részét elvezeti a meglévő zárt csatorna, csak a mélyebben fekvő járda és a tetők egy részének csapadékvizét kell elvezetni, ami kis szelvényű árokkal megvalósítható. A kis szelvényű meder karbantarthatósága érdekében ide mederburkolat lett tervezve, hogy a felhalmozódó iszap eltávolításakor a folyásfenék könnyen kialakítható legyen. A tervezett burkolt árok: jele teljes hossza: 107,0 m mederburkoló elem: I/20/20 Az útburkolat alatt O30 cm átmérőjű beton áteresszel lehet átvezetni. - CS-1-3-0 jelű csatorna: A tervezett árok a Damjanich utca és a Dózsa György utca sarkán épülne. Feladata a Dózsa György utca felől érkező csapadékvíz és az útburkolatról lefolyó csapadékvíz elvezetése. Az árok a meglévő zárt csatornába csatlakozik. A tervezett földárok teljes hossza: 31,1 m. A járda alatt O30 cm átmérőjű beton áteresz építése szükséges.

- CS-2-1-0 jelű csatorna: A tervezett árok a Petőfi utca 54-92 házszámok közötti utcarész nyugati oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze, illetve ebbe az árokba csatlakoznak a CS-2-1-1, a CS-2-1-2 és a CS-2-1-3 jelű árkok. A tervezett földárok teljes hossza: 394,0 m. Az útburkolat alatt lévő O60 cm átmérőjű beton áteresz megfelelő. A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-1 jelű csatorna: A tervezett árok a Petőfi utca 54-92 házszámok közötti utcarész keleti oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 398,1 m. A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-2 jelű csatorna. A tervezett árok a Petőfi utca 92-110 házszámok közötti utcarész keleti oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 174,3 m A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-3 jelű árok A tervezett árok a Petőfi utca 92-110 házszámok közötti utcarész nyugati oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 174,6 m A kapubejárók alatt lévő O40 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell.

- CS-3-1-0 jelű csatorna: A tervezett árok az Árpád utca 25 házszámnál lévő magas ponttól északra lévő utcarész vizét vezeti a Garai utcában lévő földmedrű árokba. Az árok az útburkolattól keletre található, az utca mélyebben fekvő oldalán. A tervezett földárok teljes hossza: 219,7 m. A kapubejárók alatt lévő O40 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell.

Mivel a meglévő levezetés az Árpád utca 40 számú háznál beszakadt, cseréje pedig nem lehetséges, nem áll rendelkezésre befogadó. A talaj viszont lehetővé teszi a csapadékvíz elszikkasztását. Az öblözet két részre lett osztva. - F41 jelű részvízgyűjtő A déli részvízgyűjtő tartalmazza a Batthyányi utca keleti részét, így a szikkasztó árkok méretezésénél ezt is figyelembe kellett venni. Az árkok közötti átereszek megmaradnak, így a lefolyó csapadékvíz el tud oszlani. tervezett árkok összes hossza: 101,0 m - F42 jelű részvízgyűjtő Az északi részvízgyűjtő átereszeit célszerű megszüntetni, különálló árokszakaszokat hozva ezzel létre, hogy a csapadékvíz lefolyva ne csak a 36. házszám előtti árkot terhelje.

A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítására a tervezett beavatkozások miatt a Damjanich utcában válik szükségessé, ahol az út alatt és a járda alatt lesz kialakítva az átvezetés.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni. A tervezett csatorna többségében földmedrének a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon és visszatartásra kerüljön, illetve helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető.