Apostag Község csapadékvíz elvezetése – I. ütem

Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00006

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2018.09.30.

A projekt célja: Apostag község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartás céljából a Bíró-gödör kotrással történő átalakításával tó létesítése.

A projekt tartalma: Vasút utcai tervezett csatornák: Az 1-0-0 jelű, jelenleg O400-as zárt beton csatorna kiváltása történik O500-as zárt beton csatornára. Ki lesz építve összesen 6 db előre gyártott beton akna. Az 1-0-0 jelű zárt csatorna gyűjti össze az 1. vízgyűjtő területen lehulló csapadékvizeket elvezető csatornák vizeit és vezeti be a befogadó Bíró-gödörbe.

 1-0-0(1) jelű, jelenleg O400-as beton zárt csatorna kiváltása szükséges egy nyílt, burkolt medrű vízelvezető csatornára. Ki lesz építve továbbá 1 db előre gyártott beton akna, öntöttvas víznyelő kivitelű aknafedlappal, beton körgyűrű védelemmel ellátva, valamint 11 db talpas betoncső támfalas átereszekkel együtt. Az 1-1-0(1) jelű, jelenleg O400-as beton és nyílt, burkolt csatorna zárt csatorna csatlakozó szakaszának kiváltása szükséges a meglévő rossz állapot miatt O400-as beton zárt csatornára. A meglévő szakaszon aknák, aknafedlapok javítása, esetleges aknafedlapok cseréje szükséges. A fejlesztett szakaszon tervezett csatorna kiépítése és meglévő csatorna helyreállítása. Az 1-1-0(2) jelű jelenleg O400-as beton zárt csatorna csatlakozó szakaszának rekonstrukciója szükséges a víznyelők felújításával, esetleges víznyelő rácsok cseréje. Az 1-3-0 jelű szelvényen nyílt, részben burkolt és földmedrű vízelvezető árok építése tervezett a meglévő vízelvezető nyílt árok vonalában, ahol burkolt fenékszélességű és földmedrű árok épülne. Az 1-3-1 jelű nyílt, burkolt vízelvezető folyóka gyűjti össze a Táncsics Mihály és a Rózsa utcák közti Petőfi Sándor utcai vizeket. Az 1-3-2 jelű szakaszon nyílt, burkolt vízelvezető folyóka építése. A 2-0-0 jelű szakaszon nyílt, földmedrű vízelvezető árok építése tervezett a meglévő vízelvezető nyílt árok nyomvonalában. Ezen felül tervezzük 13 db előre gyártott talpas betoncső út- és bejáró alatti előfejes kialakítású átereszek kialakítását a szakaszon. A 2-0-0 jelű nyílt, földmedrű árokszakasz együttesen gyűjti össze a Kertész utca kereszteződésétől a település belterületi széléig a Petőfi Sándor utcai vizeket. A 2-0-0(1) jelű szakaszon nyílt, földmedrű vízelvezető árok építését kívánjuk megvalósítani. A csatornaszakaszon 4 db előre gyártott talpas betoncső bejáró alatti előfejes kialakítású áteresz is megvalósulna. A 2-0-0(1) jelű nyílt, földmedrű árokszakasz gyűjti össze a Petőfi Sándor utca 31. sz. ingatlantól a település belterületi széléig az É-i (páratlan oldali) szakasz környezetében lehulló csapadékvizeket. A 2-1-0 jelű szakaszon nyílt, földmedrű vízelvezető árok építése a cél. Az utcában 6 db előre gyártott talpas betoncső út- és bejáró alatti előfejes kialakítású áteresz lesz kialakítva. A 2-2-0 jelű szakaszon nyílt, földmedrű vízelvezető árok építése célszerű, mely szakasznak része további 2 db előre gyártott talpas betoncső út- és bejáró alatti előfejes kialakítású áteresz.

 A fejlesztés során érintett szakasz helyreállítása tervezett. Ez 5 helyszínen lesz szükséges. A Vasút utcán 1-0-0 csatorna kapcsán 15fm, 1-0-0-(1) csatorna kapcsán 22,5 fm, a Petőfi utcán 1-3-0 csatorna kapcsán 13,8 fm, 1-3-2 csatorna kapcsán 4,4 fm, 2-0-0 csatorna kapcsán 4,7 fm szakaszon történik sávos úthelyreállítás. a speciális műszaki megoldások közül, a keresztező közművek kiváltása során egy NA 150 ivóvízvezeték kb. 80 m-es szakaszának kiváltása szükséges. Ezen felül további kiváltások is felmerülhetnek a kivitelezés során

A projekt várható eredményei: A fejlesztés eredményeként a problémás  helyek megszűnnek, a csatornahálózat képes lesz a település érintett területén a vízelvezetést ellátni. A Bíró-gödör esetében a vizek helyben tartásának klasszikus elve érvényesül. A Bíró-gödre a fejlesztés során majd mint az 1. jelű vízgyűjtő összegyűjtött és elvezetett csapadékvizeinek befogadója, tározóként működik. A tóból az összegyűjtött csapadékvíz elszivárog, így biztosítva a talaj vízpótlását és a talajvíz utánpótlását.