Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése Borotán

A projekt célja: egy korszerű, a modern kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra kerül kialakításra. A fejlesztéssel az oktatási, nevelési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére alkalmas iskolai intézmény jön létre. Az energetikai korszerűsítés megkönnyíti az iskolai dolgozók munkáját, az oktatási célok elérésének segítését és egyben a gyermekek tanulásához, fejlődéséhez is hozzájárul. A fejlesztéssel nyert költségmegtakarítás következtében költségátcsoportosítás hajtható végre. Így korábban nem végzett tevékenységek és szolgáltatások is elképzelhetőek. A projekt szakmai-műszaki tartalma: a fejlesztés utólagos hőszigeteléssel, a nyílászárók részbeni cseréjével és fűtéskorszerűsítéssel történik, melyek a felhívás 3.1.1 a) és b) pontja értelmében önállóan támogatható tevékenységek. A projekthez kapcsolódó csak Önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységeink a projekt előkészítés költségei, a projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzés, műszaki ellenőr, képzés és egyéb mérnöki tevékenységek szerepelnek. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata). Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 8. melléklet 1.1.10 rendelet értelmében megállapítható, hogy a nevezett létesítmény építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közműszolgáltatókkal való egyeztetés megtörtént és a tervek műszaki megoldásai megfelelnek az érintett közművi elvárásoknak. Az épületben elhelyezésre kerül egy faapríték kazán. Ehhez az igazgatói iroda és az iroda közötti – nem teherhordó fal – elbontása szükséges. A meglévő parketta burkolat részben fel lesz bontva. Az igazgatói iroda és a kazánház között tűzgátló és hanggátló szerelt fal készül ásványgyapot töltettel. Az alapozás során tégla és beton sávalap készült. A tervezett munkálatok során új alaptest nem készül. A lábazati fal betonból illetve téglából készült. A korszerűsítés során zárt cellás, fagyálló kialakítású lábazat készül 14 cm-es vastagságban, amely mechanikailag is rögzítésre kerül. A kémények visszabontásra kerültek az épület tetőcserepének átépítési munkálatai során. Az igazgatói iroda és a mellette lévő iroda közös falazatába épített kémény nem lett visszabontva. A tervezett fejlesztés során a gépész tervek szerinti – maximum 6 méter magasságú szerelt és hőszigetelt kémény készül. Az épület nyílászárói az utóbbi években folyamatosan kerültek kicserélésre. Jelenleg egy ajtó és egy ablak kivételével minden nyílászáró műanyag szerkezetű. Hőszigetelt üvegezésű és típusszerkezetű nyílászárók kerültek beépítésre a külső falakba. A 2018-ban hatályba lépő energetikai szabályoknak nem megfelelő ablakok 3 rétegű, hőszigetelt üvegezésű ablakokra lesznek kicserélve. Többféle áthidaló, főleg vb előregyártott áthidaló található az épületen. Új áthidaló építése nincs tervben a beruházás során. A födémszerkezet alul mennyezetvakolású, felette kétrétegű nádszövettel, alsó- és felsődeszkázással, felül saralással készült. A hatályos jogszabályi előírások értemében - a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti paraméterek betartásra kerülnek. A födémszerkezet utólagosan hőszigetelésre kerül a jogszabályokban előírt költségoptimalizált számításnak megfelelően. A meglévő födémszerkezet borított gerendafödém, amely mennyezetvakolása nem egyenletes. A födémre ásványgyapot hőszigetelés készül az energetikai számítás szerint. A kazánház kialakítása során a födém alulról tűzgátló gipszkarton burkolást kap. A tetőszerkezet a teljes tetőfedéssel 15 éve lett felújítva.. Az átalakítás során az igazgatói iroda és az iroda összebontása során beton padozatú kazánház készül. Utólagos hőszigetelés készül a födémen és a falszerkezeten. A födémen Rockwool Multirock ásványgyapot hőszigetelő anyag, míg a homlokzati falon Austrotherm AT-H80 14 cm-es falvastagságú szigetelő lemez készül. Az elavult konvektoros fűtésrendszer helyett modern, megújuló energiát használó biomassza kazánnal táplált központi fűtésrendszer kerül beépítésre. A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülését a Projekt Tervben és a nyilatkozatokban mutatjuk be. A felhívás tartalmi értékelései szempontjainak való megfelelést a hiánypótláshoz csatolt „Értékelési szempontok, projekt részletes bemutatása.pdf” tartalmazza. A területspecifikus értékelési szempontoknak való megfelelést szintén a Projekt Terv tartalmazza.

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2017.09.30