Ágasegyháza önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt célja: Ágasegyháza óvodájának és kulturális kiállítótermének energetikai korszerűsítése az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza meg. b, A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A felmérések elvégzése után a fejlesztési javaslatok közül a legkomplexebb lett kiválasztva. Az óvoda épületének hőmegtartó képessége 16 cm-es homlokzati- illetve 10 cm-es födémszigeteléssel lesz javítva. A kulturális kiállítóterem fűtési rendszerének cseréjével és az 5kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítésével az önkormányzat energia megtakarításait kívánja növelni. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épületek önálló energetikai rendszerrel rendelkeznek, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épületek megfelelnek a funkció szerinti követelményeknek. Az óvoda épületén TOP 1.4.1. felhívásból nem történik energetikai korszerűsítésre támogatás lehívás. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítványok elkészültek a megfelelő számításokkal együtt. A projekt összetett beruházásként valósul meg, az auditálás folyamatban van. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felelnek meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján 11,29 CO2 t-val csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épületek alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épületek megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. Az épületeken vízszigetelés nem lett betervezve. Az épületek nyílászárói nem lesznek cserélve, megfelelnek a jelenlegi követelményeknek. Napelemes rendszer telepítésének jogosultsága nincs a fejlesztett épület energetikai besorolásához kötve. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A telepítendő hőtermelő berendezés paraméterei projekt terv 6.3. alapján megfelelnek a felhívás 3.2.48-49. pontjainak. A tervezett napelemes rendszer meglévő csatlakozási ponton keresztül lesz csatlakoztatva, az épületre más forrásból nem lesz HMKE finanszírozva (nyilatkozat). A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelése csatolmánnyal (értékelési szempontrendszernek való megfelelés) illetve a projekt tervben 2.2 pontjában kifejtettek szerint valósul meg.

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2017.12.31