Természeti környezet

Kalandok a homok és a szik birodalmában

Hazánk középső részén két nagy folyó, a Duna és a Tisza ölelésében különleges, síkvidéki táj terül el, amely látszólagos egyhangúsága ellenére sokféle, változatos élőhelyet foglal magában. Egyszerre őrzi a természet állandó változásának nyomait és az itt élő emberek egymás örökébe lépő nemzedékeinek kézjegyét.

A Duna-Tisza köze, ezen belül a Duna menti síksághoz sorolhatjuk a Solti-sík és a Kalocsai-sárköz kistájakat, a Duna-Tisza közi síkvidékből az Alpári-homokhát , a Bugaci-homokhát, a Dorozsma-Majsa-homokhát és a Kiskunsági löszös hát elnevezésű tájakat, valamint a Bácskai -síkvidék középtájból az Illancs és Bácskai löszös síkság tájakat.

A megye területe sík vidék, legalacsonyabb és legmagasabb pontja közt mindössze 80 méter a különbség. A  legmagasabb pontja a Rém és Csávoly közelében levő Ólom-hegy (174 m.), legalacsonyabb pontja Kalocsa (94 m.). Felszíne vízrajzi szempontból igen változatos. A terület két nagy folyóvize a Duna (123 kilométer hosszan) és a Tisza. Nagyobb állóvizei a Szelidi-tó és a Vadkerti-tó.

A Tisza vidékén védett terület a lakiteleki Holt-Tisza. A terület növényvilága igen sokszínű. A táj eredeti állapotát mutatják az 1974-ben létrehozott Kiskunsági Nemzeti Park védett területei.

A kiskunsági táj természeti értékeinek megóvására alakult meg 1975-ben – az országban másodikként – a Kiskunsági Nemzeti Park.  A több mint51 000 hektáros területű, kilenc egységből álló nemzeti parkjellegzetes élőhelyei a Duna menti szikes puszták és tavak, a homokhátság buckavonulatai, nagy kiterjedésű gyepjei és homoki erdői, a turjánvidék mocsarai és mocsárrétjei, valamint a Tisza mentének holtágai, ártéri erdői és szikes pusztái. Ezek számos olyan természeti és táji ritkaságot rejtenek, melyek csak itt láthatóak.

A nemzeti park területén sok tanösvény, túraútvonalés madármegfigyelő torony szolgáljaa természetszeretőket. Az év során a látogatókszervezett túrákon ismerhetik meg a Kiskunság változatos élővilágát. Érdemes letölteni a www.knp.hu weboldalról a nemzeti park éves programfüzetét, amelyben válogathatunk a programlehetőségek között.

A Kiskunsági Nemzeti Park Facebook oldalának követőiként pedig mindig időben értesülhetünk a természet híreiről!