Klíma Platform

Klíma Platform

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform megalakulása

A klímaváltozás és annak rendkívül káros hatásai nem csak a jövő nemzedékét fenyegetik - a probléma a mai kor emberének életébe is begyűrűzött és negatívan befolyásolja azt. Ennek eredményes kezelése azonban az eddigiektől lényegesen eltérő hozzáállást igényel egyéntől és közösségtől egyaránt. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felismerte felelősségét és tenni kíván e globális probléma megoldása érdekében. Az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projektje számos ponton keresztül ezt a célt szolgálja. A pályázat keretében írták alá május 23-án, Kecskeméten az együttműködésükről szóló nyilatkozatot az ún. Éghajlatváltozási Platform résztvevői.

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform célja

A szakmai csoportosulás tagjai a tudományos és gazdasági élet szereplői közül kerültek ki azzal a céllal, hogy segítsék a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a szemléletformálást, felmérjék és összehangolják a fejlesztési igényeket, valamint online szaktanácsadást folytassanak. A koordinációs, fejlesztési és szemléletformálási tevékenységet koordinációját a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat végzi.

 

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform feladatai

1.    Az együttműködők rendszeresen információt cserélnek egymással, az Éghajlatváltozási Platform munkájában a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 
2.    Az együttműködők rendszeresen, de legalább negyedévente üléseznek a Projekt megvalósítási időszakában, azt követően pedig legalább évente egy alkalommal. 
3.    Az együttműködők, az elkészült „Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia 2018-2030 - kitekintéssel 2050-ig” című dokumentum megvalósulását nyomon követik.
4.    Az együttműködők részt vesznek a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek, jó gyakorlatok gyűjtésében, melyek a www.bacskiskun.hu web lapon és az elektronikus hírlevélben kerülnek felhasználásra, illetve közreműködnek ezek helyi szereplők számára történő továbbításában.
5.    Az együttműködők segítik a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények felmérését és összehangolását, széles körű megismertetését.
6.    Az együttműködők segítik az online szaktanácsadás működését. Az online tanácsadást a megyei települések önkormányzatai, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetei, vállalkozásai részére biztosítja az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelése, megválaszolása érdekében.
7.    Az együttműködők rendszeres kapcsolatot tartanak és együttműködnek a Klímabarát Települések Szövetségével az Éghajlatváltozási Platform találkozóin.
8.    Az Éghajlatváltozási Platform titkárságot (továbbiakban: Titkárság) működtet, melynek feladatait a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat látja el. A Titkárság (2 fő) a szakmai koordinációs és konzultációs feladatok ellátását végzi. Feladata az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása.
9.    Az együttműködők vállalják, hogy a cél elérése érdekében szorosan együttműködnek az Éghajlatváltozási Platform többi tagjával.
10.    Az együttműködők elfogadják, hogy a működéshez szükséges online felületet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapjához kapcsolódó aloldal adja, melyen a szemléletformálással és a stratégiával kapcsolatos információk mindenki számára ingyenesen elérhetőek.

 

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platform tagjai

 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), törvényes képviselő: Rideg László, megyei közgyűlés elnöke
 2. Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/C.) törvényes képviselő: Telkes Róbert, igazgató
 3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) törvényes képviselő: Dr. Kozák Péter, igazgató
 4. Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) törvényes képviselő: Gáspár Ferenc, elnök
 5. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) törvényes képviselő: Gaál József, elnök
 6. Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara (6000 Kecskemét, Klapka u. 19. II/8.) törvényes képviselő: Barta Lajos, elnök
 7. BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) törvényes képviselő: Kurdi Viktor, elnök-vezérigazgató
 8. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) törvényes képviselő: Kicsiny László, ügyvezető igazgató
 9. Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) törvényes képviselő: Csáki Béla, ügyvezető igazgató
 10. Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) törvényes képviselő: Rideg László, elnök
 11. Energiaklub Egyesület (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.) törvényes képviselő: Ámon Ada, elnök
 12. Get-Energy Magyarország Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5. 3. emelet) törvényes képviselő: Tóth Zoltán, ügyvezető igazgató
 13. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület (6300 Kalocsa, Híd u. 10.) törvényes képviselő: Szalmay László, elnök
 14. Kamra-Túra Homokháti Gazdák Egyesülete (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) törvényes képviselő: Gál László, elnök
 15. Kecskeméti Szakképzési Centrum (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.) törvényes képviselő: Leviczky Cirill, főigazgató
 16. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) törvényes képviselő: Sulyok Ferenc, vezérigazgató
 17. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. ) törvényes képviselő: Ugró Sándor, igazgató
 18. Klímabarát Települések Szövetsége (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) törvényes képviselő: Kovács Lajos, elnök
 19. Kökény Attila szakértő
 20. LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) törvényes képviselő: Vámosi Gábor, ügyvezető igazgató
 21. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (7621 Pécs, Papnövelde u. 22.) törvényes képviselő: Dr. Kovács Katalin, intézet igazgató
 22. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (1143 Budapest, Stefánia út 14. ) törvényes képviselő: Dr. Fancsik Tamás, igazgató
 23. Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun Megye (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.) törvényes képviselő: Fekete Antal, Bács-Kiskun megyei küldött
 24. PILZE-NAGY Kft. (6000 Kecskemét, Talfája 50.) törvényes képviselő: Somosné Dr. Nagy Adrienn, ügyvezető igazgató
 25. Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék (6720 Szeged, Egyetem u. 2.) törvényes képviselő: Dr. Rakonczai János, egyetemi tanár
 26. Magyar Energetikai Gazdasági és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft. (1072 Budapest Dob utca 60. 1. em. 10.) törvényes képviselő: Czira Dóra, ügyvezető
 27. ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter (6721 Szeged, Vadász u. 5.) törvényes képviselő: Dr. Bulkai Dénes elnök

 

A Bács-Kiskun Megyei Klíma Platformhoz való csatlakozás feltételei

Az együttműködéshez minden olyan megyei szintű szervezet csatlakozhat, mely a célkitűzésekkel egyetért és aktívan részt kíván venni azok megvalósításában. A csatlakozási szándékot a Titkárságnak kell bejelenteni a klima@bacskiskun.hu e-mail címen, aki azt a feltételek fennállása esetén elfogadja és biztosítja az együttműködési megállapodás aláírását. Várjuk minden olyan elhivatott szervezet jelentkezését, aki a fenti feltételeknek megfelel és szívesen részt venne a megyei platform jövőbeni munkájában!