Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségei Fejlesztési Tanács

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (1) bekezdése előírja a közfeladatot ellátó szervek részére, hogy a közérdekű adatokat kötelesek a nyilvánosság számára internetes honlapon is közzé tenni.

Az Infotv. 33. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szervek az elektronikus közzétételi kötelezettségüknek saját honlapjukon is eleget tehetnek.

Jelen honlapon az Infotv. 37. § (1) bekezdés szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek az alábbi szervek tesznek eleget:

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségei Fejlesztési Tanács

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács 2018-as évi közbeszerzési terve:

http://adattar.bacskiskun.hu/dtkhtft/kozbeszerzesi_terv.pdf