Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (1) bekezdése előírja a közfeladatot ellátó szervek részére, hogy a közérdekű adatokat kötelesek a nyilvánosság számára internetes honlapon is közzé tenni.

Az Infotv. 33. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szervek az elektronikus közzétételi kötelezettségüknek saját honlapjukon is eleget tehetnek.

 

Jelen honlapon az Infotv. 37. § (1) bekezdés szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek az alábbi szervek tesznek eleget:

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018-as évi közbeszerzési terve:

http://adattar.bacskiskun.hu/onkormanyzat/kozbeszerzesi_terv_BKMO_2018.pdf