2017. április 28-i közgyűlési dosszié

 

 

M E G H Í V Ó

 

A

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS

ÜLÉSÉRE

 

 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnöke
 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatának

13. §-a alapján

 

a

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlést

 

 

2017. április 28. (péntek)

 

de. 10 órára

 

összehívom

 

és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Vécsey Károly Művelődési Ház

                                                                                             Solt, Aranykulcs tér 7.

 

Rideg László

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.   Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
2.   Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
3.   Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről a 2016. évre vonatkozóan
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
4.   Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 2016. évi tevékenységéről
      Előadó: Dr. Kovács Endre Miklós, megyei jegyző
5.   Beszámoló az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához megküldött részanyagokról
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
6.   Előterjesztés a Lengyel-Magyar Barátság Napja 2020. évi Bács-Kiskun megyei megrendezésére
     Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
7.   Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülései nyilvánosságának biztosításáról (később postázva)
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
8.   Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
9.   Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. munkájáról, a megye 2016-2020-as évekre
       szóló turizmusfejlesztési tervének tükrében
       Előadó: Csáki Béla, ügyvezető
11. Tájékoztató a falugazdászok települési működéséről
      Előadó: Domján Gergely elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
12. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal átszervezéséről
      Előadó: Kovács Ernő kormánymegbízott, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
13. Tájékoztató az egészségügy Bács-Kiskun megyei helyzetéről
      Előadó: dr. Lénárt Endre igazgató, Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dél-Alföldi Térségi Igazgatóság
14. Tájékoztató rendkívüli önkormányzati támogatásokról
      Előadó: Pogácsás Tibor államtitkár, Belügyminisztérium
15. Tájékoztató a Bajai Tankerületi Központ működéséről
      Előadó: Sárosi Magdolna tankerületi igazgató, Bajai Tankerületi Központ
16. Tájékoztató a KEHOP-1.2.0. kódszámú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés,
      valamint szemléletformálás” című pályázati kiírás keretében az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok
      Bács-Kiskun megyében” című kiemelt projekt keretében eddig megvalósított tevékenységekről
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
17. Tájékoztató az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című,
      valamint az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című
      felhívásokra benyújtott pályázatok tartalmáról
      Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke
18. Egyebek

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 

Határozatok 2017.04.28.

50.sz. határozat melléklete

54.sz. határozat melléklete

55.sz. határozat melléklete

5-2017. rendelet és mellékletei

Közlöny 2017. 3. szám