Krisztus feltámadt

Már. 30
2018

Húsvét üzenete örök: Krisztus föltámadt, az élet legyőzte a halált. Ez az üzenet lényege, de az ember minden évben kicsit másképp éli meg az ünnepet, a világ változásainak kitett külsőségek köntösébe csomagolja lényegét. Így minden húsvét egy kicsit más és más. Ezt a kimeríthetetlenül mély tartalmat az ember más oldaláról próbálja megközelíteni évről-évre, más gondolatokkal a szívében keresi, hogy idén mit mond a húsvét.

Mit mond nekünk, Bács-Kiskun megyeieknek a húsvét 2018-ban? Ehhez elevenítsünk fel egy réges-régi történetet, amikor a Római Birodalomban is elkezdték üldözni a keresztényeket. János apostolt Patmosz-szigetére száműzték hite és meggyőződése miatt, ahol látomásait papírra vetette. Az egyik, lényegre törő üzenet így fogalmazott:”Ne félj”! Ne félj a jövőt illetően: mi lesz velünk, nem fordul-e rosszabbra a sorsunk, hogy kijövünk-e a fizetésből, vagy a nyugdíjból, mi történik, ha továbbra is így károsodik a természet, nem támad-e meg bennünket alattomos kór, hogyan tudunk szembenézni a halállal. Legyen hited!

Akinek van hite, van identitása. Nekünk, itt a Duna-Tisza közén a húsvét azt üzeni, hogy az életnek van értelme, folytatása, hogy az élet nem halálra szánt tengődés egy értelem nélküli világban. Hisszük, hogy helyben boldogulni tudunk, hogy természeti értékeinket képesek vagyunk unokáinknak is megőrizni, hogy egészségünk érdekében földjeinket meg tudjuk újítani és egészséges táplálékot tudunk asztalunkra tenni, közösségeink erősítésével, szokásaink átörökítésével pedig szembe tudunk nézni az elmúlással. 

Adjon ez az ünnep sokunknak alkalmat arra, hogy az életünk értelmével, létünk korlátaival és korlátlanságunk lehetőségével, a legnagyobb titokkal szembesüljünk!

Áldott húsvétot mindenkinek!